Samenwerkingsverbanden in de bouw

In de bouwketen zijn een groot aantal samenwerkingsverbanden actief. VELUX participeert in veel van die initiatieven. Hieronder een overzicht van de samenwerkingsverbanden waar VELUX aan deel neemt.

Samenwerkingsverband  Wat is het doel?  Meer informatie? 
FBS  Vereniging FBS biedt een platform voor fabrikanten met betrekking tot artikel data. Aan fabrikanten wordt vanuit diverse hoeken gevraagd om artikel data aan te leveren. Daarom heeft de vereniging een viertal werkvelden gedefinieerd, BIM, Artikeldata/e-business, bestek data en milieulabels. FBS dient als klankbord, belangenbehartiger en als informatiebron.  http://www.fbs-index.nl/vereniging-fbs 
Natuvent  Natuurlijke ventilatie in gebouwen is essentieel voor een comfortabel binnenklimaat, vooral nu de aandacht vaak uitgaat naar het energiezuinig maken van een gebouw. Vereniging Natuvent laat zien dat energie zuinigheid en een comfortabel en fris binnenklimaat hand in hand kunnen gaan.  http://www.natuvent.nl/ 
Romazo  De branche organisatie Romazo wil graag dat de prestaties van zonwering beter worden gewaardeerd in regelgeving. Daarnaast zijn de voordelen van een goed zonweringsysteem groter wanneer deze al vroeg in het ontwerp proces worden opgenomen, zowel esthetisch als qua prestaties. Een mooi voorbeeld is het HR (ready) zonwering label voor actief gestuurde zonweringen en rolluiken.  http://www.romazo.nl/ 
NVTB  Het NVTB verbindt, informeert, inspireert en ondersteunt de Nederlandse bouwindustrie en werkt samen met de brancheleden aan een goede positionering van de bouwtoeleverende bedrijven.  http://www.nvtb.nl/ 
     
Dutch Green Building Council
 
Samen met participanten ontwikkelt de Dutch Green Building Council producten die bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In de loop van de jaren zijn al verschillende innovatieve projecten uitgegroeid tot volwaardige producten.  https://www.dgbc.nl/ 
Active House Nederland  Active House NL is een netwerk van architecten, adviseurs, toeleveranciers, kennisinstituten en bouwers dat een holistische benadering van bouwen deelt. Binnenklimaat, comfort en energie zijn in balans en het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners staat centraal. Om deze visie op architectuur kracht bij te zetten hebben een aantal marktpartijen hun expertise gebundeld.  http://www.activehouse.info/
Stichting Het Hellende Dak
 
Binnen de stichting het hellende dak zijn dakdekkers verenigd en delen hier ondermeer hun kennis over kwaliteit. VELUX is een actieve deelnemer en draagt bij aan kwaliteit verbetering en garanties.  http://www.hhd.nl/index.php/nl/ 
Stichting Living Daylights  De stichting Living Daylights is in 2004 opgericht door Atto Harsta en Ed Melet uit onvrede over het slechte gebruik van het mooiste en meest circulaire bouwmateriaal van deze aarde; daglicht.

Sinds die tijd heeft SLD zich actief ingezet om daglicht hoog op de agenda te krijgen en het het de plek terug te geven in de architectuur en de gebouwde omgeving die het ooit had en meer dan ooit nu verdient. 
http://www.livingdaylights.nl/