KOMO® | Kwaliteitsmerk voor de bouw

KOMO® is een kwaliteitsmerk voor de bouw. De basis voor KOMO® certificering wordt altijd gevormd door een Beoordelingsrichtlijn (BRL).

SKH geeft KOMO®-kwaliteitsverklaringen uit aan producenten c.q. leveranciers van hout, houtproducten, houtconstructies, overige producten en diensten. KOMO®-kwaliteitsverklaringen kunnen zijn: 
  • een KOMO® attest
  • een KOMO® productcertificaat
  • een KOMO® attest-met-productcertificaat
  • een KOMO® procescertificaat. 

SKH heeft met de Stichting KOMO een licentieovereenkomst voor het gebruik van het KOMO®-keurmerk.

Een producent c.q. leverancier krijgt een KOMO®-kwaliteitsverklaring als het product of dienst dat zij levert voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld in de beoordelingsrichtlijn. Een beoordelingsrichtlijn vermeldt ondermeer eisen waaraan een product of dienst moet voldoen.

Een beoordelingsrichtlijn wordt vastgesteld door een College van Deskundigen, waarin betrokken marktpartijen zijn vertegenwoordigd en wordt aansluitend aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie (KKTC).

VELUX

VELUX is certificaathouder voor twee productcertificaten. Deze zijn bij KOMO® en SKH geregistreerd onder certificaatnummer 40038/15 & 40039/15. Op de websites van SKH en KOMO® treft u meer informatie aan.