De Healthy Homes Barometer|
Europees onderzoek naar de
gezondheid in gebouwen

Wat is de Healthy Homes Barometer?

De Healthy Homes Barometer is een jaarlijks op onderzoek gebaseerd rapport dat de ontwikkeling van de Europese gebouwvoorraad meet. Sinds 2015 benadrukken de rapporten het belang van het verbeteren van gebouwen om gezondheids- en klimaatproblemen onder alle bevolkingsgroepen aan te pakken.

Individuen, maatschappij en de planeet kunnen allemaal profiteren van betere gebouwen. UN Sustainable Development Goal (SDG) 11 richt zich op duurzame steden en een duurzame maatschappij, waarbij de Healthy Homes Barometers laten zien hoe dergelijke gebouwen kunnen helpen om dit doel te bereiken.

De meerderheid van de wereldbevolking woont in steden en dorpen, en Europa is hierop geen uitzondering. De gebouwen in Europa zijn relatief oud, inefficiënt en niet bijzonder gezond. De Healthy Homes-barometers onderzoeken verschillende soorten gebouwen en hun tekortkomingen op verschillende vlakken om vast te stellen met welke renovatie-inspanningen en met welke bouwregelgeving de situatie kan worden verbeterd. Het uiteindelijke doel is om het renovatietempo te verhogen en de vruchten te plukken van een gezonde, efficiënte gebouwvoorraad. Het resultaat is een beter binnenklimaat dat de gezondheid van mensen die eraan worden blootgesteld beschermt en de energie-efficiëntie van het gebouw verbetert met een minimale impact op het klimaat.


De edities van de Healthy Homes Barometer

Waarom is een gezond binnenklimaat belangrijk?