Ondersteuning voor
VELUX ACTIVE
with NETATMO

Meest populaire vragen

VELUX ACTIVE heeft een limiet van 5 vertrekschakelaars per gateway.
Als u meer dan 5 schakelaars nodig heeft, moet u uw huis in twee gebieden opsplitsen en voor elk gebied één gateway gebruiken.
Plaats uw gateway; voor een stabiele draadloze verbinding met al uw VELUX producten en uw WiFi-router, op een centrale locatie in uw woning . U kunt de signaalsterkte van uw WiFi zien in "Instellingen > Woningbeheer" in uw VELUX app. Nadat u de optimale positie heeft bepaald, kunt u de gateway aan de muur monteren met de montagebeugel.

Als u graag VELUX ACTIVE zou willen gebruiken om een gezonder binnenklimaat te creëren, maar niet over een elektrisch dakraam beschikt, dan kunt u een op zonne-energie lopende upgradekit voor handbediende dakramen toevoegen. Ga naar XXX (VELUX marketingsite) voor verdere informatie over elektrische ombouwproducten en compatibiliteit.

 

Om uw gateway met een nieuw wifitoegangspunt (router) te verbinden, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Gateway > Wificonfiguratie". U wordt hier gevraagd de identificatiecode van uw wifitoegangspunt opnieuw in te voeren.

Om de beste voorwaarden voor nauwkeurige metingen te verkrijgen, volgt u voor het plaatsen van de sensor de volgende richtsnoeren:
  - Plaats de sensor binnen bereik en op een passende hoogte aan de muur (90-170 cm)
  - Plaats de sensor niet aan de binnenkant van een buitenmuur
  - Plaats de sensor niet in direct zonlicht
  - Plaats de sensor niet boven verwarmingselementen of radiatoren
  - Plaats de sensor niet achter gordijnen, meubilair of andere obstakels

De vergrendeltoets en de vertrekschakelaar worden gebruikt om uw VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing in een beveiligde stand (afwezig) te zetten als u van huis bent. Uw ramen worden dan beperkt tot "slechts klepventilatie"/"geen opening" (ramen zonder klep). Met een druk op het "dichte slotje" stelt u de beveiligde stand (afwezig) in. Met een druk op het "open slotje" stelt u de onbeveiligde stand (thuis) in.

NB: De standen instellen in de app is hetzelfde als een druk op de vertrekschakelaar.

Als uw gateway al is geïnstalleerd, vindt u het MAC-adres in de app. Ga naar Instellingen > Woningbeheer> Gateway > MAC-adres en zoek de uit 12 tekens bestaande code: "70: ee :50: xx: xx: xx".
Wanneer uw gateway nog niet is geïnstalleerd, kunt u het MAC-adres ook vinden op de achterkant van de gateway. Zoek naar de uit 7 tekens bestaande code in de indeling "g: xx: xx: xx" (het laatste deel van het serienummer van de gateway, dat u op de 3e regel vindt).

U kunt met de app of de afstandsbediening uw VELUX raam of zonweringsproduct in de gewenste positie zetten. Kies in de app de gewenste ruimte en blader naar beneden tot u het product ziet dat u aan wilt sturen. Schuif de knop op de bedieningsbalk naar de gewenste stand. Laat het los om het positioneren te starten. U kunt de beweging altijd stoppen door op de knop "Stop" te drukken.

Opmerking: u kunt dit proces versnellen door op de productpictogrammen aan weerszijden van de schuifregelaar te drukken - het product gaat dan direct naar de eindpositie.

Om een extra sensor aan uw VELUX ACTIVE oplossing toe te voegen, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Nieuwe producten installeren > Extra schakelaar installeren". Volg de instructies.

Guidance for setup


Compatibiliteit

Er is een app voor iOS 9.0 of later in de Apple App Store en voor Android 5.0 of later op Google Play. De app wordt gebruikt voor VELUX App Control en VELUX ACTIVE with NETATMO.
U kunt tot wel 15 gebruikers met één gateway verbinden.
U kunt met de app tot wel 5 verschillende woningen bedienen.
VELUX ACTIVE with NETATMO en VELUX App Control vereisen een persoonlijk WiFi-netwerk. Ze kunnen niet op een openbare hotspot of een bedrijfsnetwerk worden ingesteld. U heeft een 2,4 GHz (802.11 b/g/n) WiFi-netwerk nodig met WEP, WPA of WPA2-Personal netwerkbeveiligingsinstellingen.
VELUX ACTIVE en VELUX App Control kunnen tot wel 200 producten aansturen. Apple HomeKit ondersteunt maximaal 100 producten.

Als u graag VELUX ACTIVE zou willen gebruiken om een gezonder binnenklimaat te creëren, maar niet over een elektrisch dakraam beschikt, dan kunt u een op zonne-energie lopende upgradekit voor handbediende dakramen toevoegen. Ga naar XXX (VELUX marketingsite) voor verdere informatie over elektrische ombouwproducten en compatibiliteit.

 

U kunt maximaal 10 sensoren toevoegen aan één VELUX ACTIVE gateway. Als u meer dan 10 sensoren nodig heeft, moet u uw huis in twee gebieden opsplitsen en voor elk gebied één gateway gebruiken.
VELUX ACTIVE heeft een limiet van 5 vertrekschakelaars per gateway.
Als u meer dan 5 schakelaars nodig heeft, moet u uw huis in twee gebieden opsplitsen en voor elk gebied één gateway gebruiken.
VELUX ACTIVE with NETATMO is te gebruiken met Apple HomeKit en Google Home. Amazon Alexa wordt nog niet ondersteund, aangezien Amazon geen vaardigheid voor Windows biedt als onderdeel van hun oplossing. Dit betekent dat Amazon Alexa geen dakramen kan openen en sluiten vanaf hun systeem.

Mijn installatie

VELUX ACTIVE with NETATMO en VELUX App Control kunnen VELUX producten (en bepaalde Somfy-producten) alleen vinden met behulp van het draadloze communicatieprotocol io-homecontrol.
Horizontale buitenzonweringen zijn niet compatibel.

BELANGRIJK: zorg voordat u met de installatie begint dat uw VELUX afstandsbediening of wandschakelaar correct gekoppeld is met het product en volledig functioneel is. Reset uw gateway NIET voordat u alle volgende stappen hebt afgerond:

Bij gebruik van een afstandsbediening met display en feedback (twee-weg):
1. Controleer of alle producten die bekend zijn in de afstandsbediening kunnen worden aangestuurd vanaf het punt waarop de gateway is geplaatst.
  - Als u een melding "geen contact" krijgt, ga dan dichter bij het product staan en probeer het opnieuw, verplaats bij succes de gateway naar die positie.
  - Als u een melding "verkeerde beveiligingssleutel" ontvangt, kijk dan in de instructies van de afstandsbediening hoe u een nieuwe en geldige beveiligingssleutel krijgt.
2. Controleer of u een "master" bediening voor de hele woning heeft of een bediening voor elke ruimte afzonderlijk.
  - Als u een "master bediening" heeft, gebruik deze dan altijd voor de productregistratie.
  - Wanneer elke ruimte afzonderlijk wordt bediend, voeg dan eerst de producten van de eerste afstandsbediening aan uw app toe en voltooi de setup met alleen deze producten. Ga om de overige producten toe te voegen naar: Instellingen > Nieuwe producten installeren > Nieuw raam installeren > Volgende en volg de instructies in de app. Opmerking: de instructies van de afstandsbediening zijn enigszins anders, aangezien u de beveiligingssleutels nu tijdens het proces aanpast.
3. Controleer of u de juiste bedieningsoptie in de app hebt geselecteerd (1-wegbedieningen vindt u door op de knop "Ik heb die afstandsbedieningen niet" te drukken).
4. Sluit de app af en open deze opnieuw om te zien of de installatie voltooid is. Wanneer dit niet het geval is, rond de installatie dan af.

Gebruikt u een wandschakelaar zonder feedback (1-weg) OF een combinatie van afstandsbedieningen? (uni- en bidirectioneel 1-weg en 2-weg):
1. Controleer of er een bidirectionele of 2-weg afstandsbediening aan uw producten is gekoppeld. Gebruik deze als dit het geval is bij het toevoegen van de producten aan de gateway (zie hierboven).
2. Controleer of alle producten die bekend zijn bij de wandschakelaar kunnen worden aangestuurd vanaf het punt waarop de gateway is geplaatst. Ga, als u geen producten kunt aansturen, dichter bij het product staan en probeer het opnieuw, verplaats bij succes de gateway naar die positie. Kijk anders in de instructies van de afstandsbediening hoe u de wandschakelaar aan het product kunt koppelen.
3. Controleer door op de wandschakelaar op de knop met het tandwiel te drukken of het product heen en weer beweegt om aan te geven dat de registratie klaar is (druk bij oudere afstandsbedieningen op de RESET-knop). Wanneer het product niet beweegt, druk dan nogmaals op dezelfde knop op de wandschakelaar (op oudere afstandsbedieningen dus op de RESET-knop).
4. Controleer of u de juiste bedieningsoptie in de app heeft geselecteerd (unidirectionele 1-wegbedieningen vindt u door op de knop "Ik heb die afstandsbedieningen niet" te drukken).
5. Sluit de app af en open deze opnieuw om te zien of de installatie voltooid is. Wanneer dit niet het geval is, rond de installatie dan af.

Als bovenstaande stappen uw probleem niet oplossen, moet u helaas uw VELUX producten die niet door de gateway worden gevonden naar de fabrieksinstellingen terugzetten. Houd er rekening mee dat er fysieke toegang tot uw product nodig is om de fabrieksinstellingen terug te zetten.
Nadat een product is gereset, werkt er geen enkele eerdere bediening meer voor dit product. Daarom moet u uw bediening opnieuw aan het product koppelen - raadpleeg de instructies voor raam/accessoire over hoe u het product kunt resetten en hoe u vervolgens de bediening kunt koppelen.

Als uw gateway al is geïnstalleerd, vindt u het MAC-adres in de app. Ga naar Instellingen > Woningbeheer> Gateway > MAC-adres en zoek de uit 12 tekens bestaande code: "70: ee :50: xx: xx: xx".
Wanneer uw gateway nog niet is geïnstalleerd, kunt u het MAC-adres ook vinden op de achterkant van de gateway. Zoek naar de uit 7 tekens bestaande code in de indeling "g: xx: xx: xx" (het laatste deel van het serienummer van de gateway, dat u op de 3e regel vindt).

Ga voor iOS-apparaten (Apple) naar de Apple App Store en voor Android apparaten naar Google Play. Zoek naar VELUX ACTIVE with NETATMO en download de app. Deze app wordt gebruikt voor zowel VELUX ACTIVE als VELUX App Control.
Ja, dat is mogelijk maar u wordt wel aangeraden in elke ruimte een sensor te installeren om optimaal te kunnen profiteren van het VELUX ACTIVE systeem voor binnenklimaatbeheersing. Als u de sensorregistratie tijdens de installatie wilt overslaan, antwoordt u op vraag in de app of u de batterijen in de schakelaars hebt geplaatst: "Dat is gebeurd". Druk vervolgens nadat de zoekactie is voltooid in het volgende scherm op "Al mijn schakelaars zijn aanwezig".
Een nieuwe gebruiker kan op twee manieren worden toegevoegd aan een bestaande VELUX ACTIVE of VELUX App Control oplossing:
1. De nieuwe gebruiker meldt zich met de juiste gegevens aan bij het account van de bestaande gebruiker.
2. Een bestaande gebruiker kan een nieuwe gebruiker uitnodigen en deze toegang verlenen. Dit kan in de app via "Instellingen > Gastbeheer > Een gebruiker uitnodigen".

Opmerking: voor beveiliging van VELUX ACTIVE en VELUX App Control moet de nieuwe gebruiker een verificatiesleutel ophalen bij de gateway om volledig toegang te krijgen (druk op de rode waarschuwingsbalk op het scherm voor de ruimte en volg de instructies in de app).
U kunt de app op uw nieuwe apparaat downloaden en u aanmelden bij uw bestaande account.

Opmerking: voor beveiliging van VELUX ACTIVE en VELUX App Control moet de nieuwe gebruiker een verificatiesleutel ophalen bij de gateway om volledig toegang te krijgen (druk op de rode waarschuwingsbalk op het scherm voor de ruimte en volg de instructies in de app).
Ja, u kunt met elk mobiel Apple- of Android-apparaat toegang krijgen tot VELUX ACTIVE en VELUX App Control.
Naast het netvoedingssnoer op uw gateway moet een wit LED-lampje branden. Controleer of het netsnoer op de gateway is aangesloten en of de hoofdschakelaar op AAN staat. Wanneer u al verbinding heeft, koppelt u de gateway 10 seconden los en sluit u deze opnieuw aan.
Plaats uw gateway; voor een stabiele draadloze verbinding met al uw VELUX producten en uw WiFi-router, op een centrale locatie in uw woning . U kunt de signaalsterkte van uw WiFi zien in "Instellingen > Woningbeheer" in uw VELUX app. Nadat u de optimale positie heeft bepaald, kunt u de gateway aan de muur monteren met de montagebeugel.
Als u de gateway vervangt moet u een nieuwe installatie creëren. Om veiligheidsredenen kunt u geen informatie overdragen van de ene naar de andere gateway, maar u kunt wel uw bestaande VELUX account bewaren voor de nieuwe gateway.
Om VELUX ACTIVE of VELUX App Control te verbinden, is een 2,4 GHz (b/g/n) WiFi-netwerk vereist. Als u een dual-band WiFi-router gebruikt, zorg er dan voor dat de 2,4 GHz- en 5 GHz-netwerken een unieke naam (SSID) hebben. Wanneer u WiFi-repeaters of -versterkers gebruikt, zorg er dan voor dat elk toegangspunt ook een unieke naam (SSID) heeft.
De geaccepteerde netwerkbeveiliging kan Open, WEP, WPA of WPA2-Personal (TKIP en AES) zijn.

Incompatibele WiFi-netwerken zijn:
- Openbare en bedrijfsnetwerken met poortfiltering.
- Netwerken die alleen de 5 GHz-band gebruiken.
- Netwerken achter een verificatieportaal.

Zorg ervoor dat uw smartphone; voordat u met de installatie begint, correct met een functionerend WiFi-netwerk is verbonden.
Volg dan deze stappen:

1. Start de WiFi-router en smartphone opnieuw op.
2. Controleer of de gateway is aangesloten op de voeding (brandend wit ledlampje naast de netsnoeraansluiting)
3. Wanneer u WiFi-versterkers/repeaters in uw netwerk gebruikt, controleer dan of de gateway verbinding maakt met het toegangspunt met het sterkste signaal en of het toegangspunt een unieke naam (SSID) heeft.

Waneer bovenstaande stappen uw probleem niet oplossen, controleer dan of uw VELUX gateway kan worden verbonden via een hotspot van een andere telefoon die is aangesloten op het 4G mobiele datanetwerk. Wanneer verbinding met een hotspot mogelijk is, controleer dan uw routerinstellingen door verbinding te maken met de configuratiepagina van de router (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw router).

- Werk de router bij naar de nieuwste firmwareversie.
- Verzin een eenvoudiger WiFi-wachtwoord zonder speciale tekens.
- Zorg dat MAC-filtering niet is ingeschakeld op de router (of zorg ervoor dat de gateway als vertrouwd bekend staat).
- Zorg dat toegangsbeperkingen (zoals ouderlijk toezicht) zijn uitgeschakeld.
- Controleer of de router een slaapfunctie heeft. Als dit het geval is, schakel deze functie dan uit (vermijd het vaak verbreken/opnieuw verbinden met de router om een stabiele gateway-functie te garanderen).
- Schakel de WiFi-kanaalbeperking uit (schakel automatische selectie in) of selecteer kanaal 1, 6 of 11.
- Controleer of 2,4 GHz ook is ingeschakeld als de router dual-band compatibel is (VELUX ACTIVE with NETATMO en VELUX App Control kunnen alleen verbinding maken met 2,4 GHz-netwerken). Probeer ook 5 GHz uit te schakelen.
- Controleer of UPnP is ingeschakeld (dit wordt aanbevolen).
- Controleer of LAN-naar-WLAN en multicast niet worden geblokkeerd.
- Probeer de bestaande DNS-servers te vervangen door die van Google (Primary: 8.8.8.8/Secondary: 8.8.4.4).
- Controleer of uw router een firewall/poortfilter heeft. Als dit het geval is, opent u poort 25050 (TCP).
- Geef de gateway een statisch IP-adres met bijbehorend MAC-adres.
Om de signaalsterkte van uw wifi tussen de router en uw gateway te verbeteren, kunt u de gateway en router fysiek dichter naar elkaar toe bewegen. U kunt tevens een vergroter van het draadloos bereik aan uw wifinetwerk toevoegen.
Om uw gateway met een nieuw wifitoegangspunt (router) te verbinden, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Gateway > Wificonfiguratie". U wordt hier gevraagd de identificatiecode van uw wifitoegangspunt opnieuw in te voeren.

Haal de batterijen eruit, druk op om het even welke toets op de afstandsbediening en doe de batterijen er weer in. Nu zou er aan de voorkant van de afstandsbediening een groen knipperlicht moeten verschijnen om aan te geven dat die correct aan staat. Plaats nieuwe batterijen als u geen licht ziet of als het licht te zwak is.
 
Plaats bij verbindingsproblemen de sensor/schakelaar dichter bij de gateway (20-50 cm) tijdens het detecteren.

Om de beste voorwaarden voor nauwkeurige metingen te verkrijgen, volgt u voor het plaatsen van de sensor de volgende richtsnoeren:
  - Plaats de sensor binnen bereik en op een passende hoogte aan de muur (90-170 cm)
  - Plaats de sensor niet aan de binnenkant van een buitenmuur
  - Plaats de sensor niet in direct zonlicht
  - Plaats de sensor niet boven verwarmingselementen of radiatoren
  - Plaats de sensor niet achter gordijnen, meubilair of andere obstakels

Plaats uw vertrekschakelaar binnen bereik, op een passende hoogte (90-120 cm), naast uw hoofdingang. U kunt bij elke ingang van uw woning een vertrekschakelaar plaatsen.
Het maximale bereik tussen een sensor / vertrekschakelaar en de gateway is 300 m vrij zicht of ongeveer 30 m binnenshuis (inclusief muren en plafonds).
Probeer de gateway en schakelaars dichter bij elkaar te zetten om de sterkte van het draadloze signaal te verbeteren. Een vergroter van het draadloos bereik kan niet worden gebruikt.

Uw sensorschakelaar is standaard ingesteld om alle dakramen in de ruimte te bedienen. Als de ruimte geen elektrische dakramen heeft, wordt alle buitenzonwering bediend. Als er geen buitenzonwering is geïnstalleerd, worden alle binnenzonweringen bediend.
 
U kunt deze standaardinstelling in uw app bewerken door naar: "Instellingen > Woningbeheer > Ruimte > Sensorschakelaar > Bediende actuators" te gaan. Een sensorschakelaar kan enkel producten in dezelfde ruimte bedienen, en slechts één producttype tegelijk.

Om een extra sensor aan uw VELUX ACTIVE oplossing toe te voegen, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Nieuwe producten installeren > Extra schakelaar installeren". Volg de instructies.

Om een sensor uit uw VELUX ACTIVE installatie te verwijderen, opent u de app en ga naar: "Instellingen > Woningbeheer > Ruimte > Sensorschakelaar", waarna u op "Product verwijderen" drukt.
Om een sensor van de ene naar de andere ruimte te verplaatsen, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Ruimte > Sensorschakelaar", waarna u op "Product verplaatsen" drukt.
Een sensor kan slechts producten bedienen in de ruimte waar hij zich bevindt. U wordt aangeraden in elke ruimte een sensor te installeren om een optimale automatische bediening van uw producten te verkrijgen en van alle voordelen van VELUX ACTIVE te profiteren.
Om een extra vertrekschakelaar aan uw VELUX ACTIVE oplossing toe te voegen, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Nieuwe producten installeren > Een nieuwe schakelaar installeren". Volg de instructies.
Het maximale bereik tussen een VELUX product en de gateway is 300 m vrij zicht of ongeveer 30 m binnenshuis (inclusief muren en plafonds). Het bereik kan worden verdubbeld (60 m binnen) door de bereikvergroter met io-homecontrol (KLF) toe te voegen.
Nee, kopieer eenvoudig het ID van uw dakramen en zonweringsproducten van een (of meer) van uw bestaande afstandsbedieningen naar de gateway. Alle bestaande afstandsbedieningen blijven onveranderd.
Wanneer u bij uw raam of zonweringsproduct ook een wandschakelaar (lokale bediening) heeft ontvangen, moet u die producten altijd eerst met deze schakelaar verbinden. Volg de met de wandschakelaar meegeleverde instructies.

Als u een VELUX bedieningstablet (KLR 200) of een VELUX afstandsbediening met display (KLR 100) hebt, voeg dan het raam of het zonweringsproduct ook aan deze afstandsbediening toe. Volg de met de afstandsbediening meegeleverde instructies.

Opmerking: door al uw producten op één afstandsbediening te zetten, vergemakkelijkt u het kopiëren van uw VELUX producten naar uw VELUX gateway.
Om een nieuw raam of zonweringsproduct aan uw VELUX ACTIVE with NETATMO of VELUX App Control toe te voegen, opent u de app en gaat u naar "Instellingen > Nieuwe producten installeren > Een nieuw raam installeren" en volgt u de instructies.

Opmerking: voordat u een nieuw product aan VELUX ACTIVE of VELUX App Control kunt toevoegen, moet het product al gekoppeld zijn aan een VELUX afstandsbediening.
De firmware van uw VELUX ACTIVE gateway wordt automatisch bijgewerkt wanneer nieuwe eigenschappen en bugfixes worden gelanceerd. Zie erop toe dat hij altijd aan staat en is aangesloten op het internet.

Mijn app gebruiken

VELUX App Control en VELUX ACTIVE with NETATMO zijn beide smarthome-producten waarmee u uw VELUX ramen en accessoires vanaf uw smartphone kunt bedienen. Het verschil tussen de twee producten is: 

VELUX ACTIVE with NETATMO: Met dit product kunt u uw woning bedienen met een app. U kunt uw VELUX producten handmatig in elke gewenste positie zetten en u kunt op basis van uw persoonlijke instellingen automatische processen in gang zetten, zoals hoeveel keer per dag u de ruimte wilt luchten. Bovendien kunt u voor uw binnenklimaat slimme automatiseringen uitvoeren. De binnenklimaatsensor in uw VELUX ACTIVE startpakket detecteert binnentemperatuur, vochtigheidsgraad en CO2-niveau in uw woning. Wanneer de meetwaarden buiten uw voorkeursbereik vallen, zorgt VELUX ACTIVE automatisch voor ventilatie en zonwering voor het behoud van een gezond binnenklimaat in uw woning. 

VELUX App Control: Met dit product kunt u ook uw woning bedienen met een app. U kunt uw VELUX producten handmatig in elke gewenste positie zetten en u kunt op basis van uw persoonlijke instellingen automatische processen in gang zetten, zoals hoeveel keer per dag u de ruimte wilt luchten. Aangezien er geen binnenklimaatsensor is inbegrepen bij de VELUX App Control, kunt u GEEN slimme automatiseringen uitvoeren. U kunt echter te allen tijde sensoren aan uw VELUX App Control toevoegen en deze upgraden naar een VELUX ACTIVE product. 

Beide producten worden aangestuurd door dezelfde app in uw app store, "VELUX ACTIVE with NETATMO". 
De rode stip naast het pictogram Instellingen geeft aan dat er nieuws is over VELUX ACTIVE with NETATMO of VELUX App Control. U kunt informatie over nieuwe functies of verbeteringen aan uw app lezen door het instellingen-gebied te openen en te zoeken naar: Wat is er nieuw? Na het lezen van de informatie verdwijnt de stip, totdat er nieuwe informatie binnenkomt.
Klik hier om de gebruiksvoorwaarden van VELUX ACTIVE en VELUX App Control te bekijken
Klik hier

De luchtkwaliteit in uw woning wordt constant weergegeven in de VELUX ACTIVE app. Als u de pagina van de betrokken ruimte invoert (productbediening) ziet u de temperatuur, de vochtigheidsgraad en het CO2-niveau die door de sensor in die ruimte worden gemeten.

Ga naar de pagina van een bepaalde ruimte om de temperatuur, de vochtigheidsgraad en het CO2-niveau van die ruimte te bekijken. Verwissel van ruimte om de niveaus in een andere ruimte te bekijken.
Volgens de WGO ligt een goede binnentemperatuur tussen 17° en 26° Celsius (63 tot 79° Fahrenheit). Zo kan condensvorming, schimmel of uitdroging van de mensen in de ruimte worden voorkomen.
Om Celsius of Fahrenheit te kiezen als temperatuurschaal, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Mijn account > Temperatuurschaal". Kies de schaal van uw voorkeur.
Volgens de WGO ligt een goede vochtigheidsgraad binnenshuis (hoeveelheid waterdamp in de lucht) tussen 40% en 60%.
Volgens de WGO ligt een goed CO2-niveau binnenshuis onder 1150 ppm.
Om het batterijniveau of de signaalsterkte van een sensorschakelaar te checken, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Ruimte > Sensorschakelaar".
 
Om het batterijniveau of de signaalsterkte van een vertrekschakelaar te checken, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Vertrekschakelaar".
 
Om de sterkte van het wifisignaal naar de gateway te checken, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Gateway".
Om een andere woning in de app weer te geven, druk op de naam van de woning in het openingsscherm en selecteer de gewenste woning.
Als u uw wachtwoord naar uw VELUX account bent vergeten, drukt u op "Wachtwoord vergeten?" op het inlogscherm en volgt u de instructies in de e-mail. Als u geen e-mail ontvangt, doet u er goed aan uw spam-map te checken.
U kunt een nieuwe gebruiker uitnodigen en uw toegang met hem/haar delen door de app te openen en naar: "Instellingen > Gastbeheer > Een gebruiker uitnodigen" te gaan
U ontvangt automatisch een melding als er een nieuwe versie wordt uitgebracht. Ga naar de downloadpagina en accepteer de update als u automatische updates niet heeft ingeschakeld.
U kunt met de app of de afstandsbediening uw VELUX raam of zonweringsproduct in de gewenste positie zetten. Kies in de app de gewenste ruimte en blader naar beneden tot u het product ziet dat u aan wilt sturen. Schuif de knop op de bedieningsbalk naar de gewenste stand. Laat het los om het positioneren te starten. U kunt de beweging altijd stoppen door op de knop "Stop" te drukken.

Opmerking: u kunt dit proces versnellen door op de productpictogrammen aan weerszijden van de schuifregelaar te drukken - het product gaat dan direct naar de eindpositie.
U kunt de positionering van het product stoppen met de afstandsbediening of de app. Druk op de knop "Stop" op het startscherm of in de app op het scherm met de betrokken ruimte.
Er zijn twee manieren om de automatische bediening tijdelijk stop te zetten:
- Zet een product met de app of VELUX afstandsbediening handmatig in een nieuwe stand. Hierdoor wordt het product tot de volgende automatische aansturing op handbediening gezet.
- Gebruik de bedieningscentrale rechtsboven (3 stippen) om iedere automatische bediening voor die specifieke ruimte te "Pauzeren". Selecteer "Herstarten" in de bedieningscentrale om de automatische aansturing opnieuw te activeren of wacht tot het starten van de volgende automatische aansturing.

Om uw raam in de veilige ventilatiestand te openen, schuift u de draaiknop op de bedieningsbalk horizontaal totdat u het "vergrendelde ventilatie" pictogram bereikt.

NB: Het "vergrendelde ventilatie" pictogram zal niet worden weergegeven als uw raam geen ventilatieklep heeft.

Accessoires die op een raam zijn geïnstalleerd worden samen met het raam in de app gegroepeerd. Om een specifiek product te vinden, kiest u de ruimte met het raam en scrollt u omlaag totdat u het raam of zonweringsproduct ziet dat u wilt bedienen.
Persoonlijke productgroepen kunnen niet in de app worden gemaakt.
Wanneer u in een ruimte alle producten van hetzelfde type wilt aansturen, selecteer dan het scherm voor die ruimte en de groepsoptie onder de sensorwaarden. Alle producten van dat type worden nu met de schuifregelaar aangestuurd. Om producten afzonderlijk aan te kunnen sturen, selecteer de optie Apparaat

U kunt alle producten van hetzelfde type ook bedienen via de binnenklimaatsensor in de ruimte. Deze groepen bestaan altijd uit ramen, rolluiken of gordijnen.
Voor alle bedieningsopdrachten vanaf uw app is een internetverbinding tussen uw mobiele apparaat en de gateway vereist. Als deze communicatielink is verbroken, kan uw app niet worden gebruikt totdat de link is hersteld. De gateway zelf zal gedurende 2 dagen automatische aansturing blijven bieden zonder internettoegang. Na deze tijd stopt de aansturing omdat er geen weergegevens worden bijgewerkt.
U kunt de instellingen voor automatische bediening op elk moment wijzigen. Open om de instellingen te wijzigen de app en ga naar "Instellingen > Planning & Automatisering" en voer uw voorkeuren voor elke ruimte afzonderlijk in.
Ja, met de app is het mogelijk om de bescherming door de regensensor tijdelijk uit te schakelen. De eerste keer dat u het raam opent gaat deze niet verder open dan de ventilatiepositie en wordt u geïnformeerd dat het regent. Wanneer u het raam nogmaals opent met de schuifregelaar, kunt u het tot 50% openen. Na 15 minuten sluit het raam automatisch weer, zodat het niet meer naar binnen kan regenen.

Opmerking: bij oudere gemotoriseerde ramen en bij lichtkoepels is het NIET mogelijk om de bescherming door de regensensor te negeren.
U kunt uw woning, ruimte of producten op ieder moment een nieuwe naam geven. Om uw woning een nieuwe naam te geven, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Naam van huis", waarna u uw voorkeuren invoert. Om uw ruimte een nieuwe naam te geven, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Ruimte", waarna u uw voorkeuren invoert. Om uw producten een nieuwe naam te geven, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Ruimte > Product", waarna u uw voorkeuren invoert.
 
Belangrijk: Als u uw ruimten en producten benoemt, let er dan op dat u niet het type ruimte in de productnaam vermeldt, want dat kan tot naamconflicten leiden. Reserveer de namen van typen ruimten (badkamer, keuken, enz.) voor de ruimten en namen van typen producten (dakraam, zonwering, enz.) voor de producten. Zo verkrijgt u de beste integratie met Siri (Apple HomeKit) spraakopdrachten. Als u voor Siri de Engelse taal gebruikt, kunt u voor de ruimten in uw huis en de producten ook het beste Engelse namen/termen gebruiken voor optimale prestatie.
De app zal u automatisch waarschuwen wanneer een van de batterijen van de sensoren of vertrekschakelaar moeten worden vervangen. Als u meldingen wilt verwijderen, kunt u alle VELUX ACTIVE meldingen beheren door de app te openen en naar: "Instellingen > Meldingen" te gaan.
U kunt de standaardmeldingen van VELUX ACTIVE with NETATMO en VELUX App Control beheren in "Instellingen > Meldingen" in de app. Het is momenteel niet mogelijk om nieuwe meldingen in VELUX ACTIVE of VELUX App Control te maken.

De twee rode toetsen op het openingsscherm (met een zonnetje en een maantje), kunnen worden gebruikt om uw zonweringsproducten snel en makkelijk te bedienen. Als u de toets met de zon indrukt, haalt u alle zonweringsproducten in de woning omhoog (Goedemorgen). Als u de toets met de maan indrukt, laat u alle zonweringsproducten in de woning neer (Goedenacht).

U kunt de "vergrendelstand" zo wijzigen dat bij uw vertrek alle zonweringsproducten naar beneden gaan of het "Goedenacht" scenario zo wijzigen dat alle ramen sluiten als de zonwering omlaag gaat. Om de scenario's te wijzigen, opende app en ga naar: "Instellingen > Sneltoetsen".

De vergrendeltoets en de vertrekschakelaar worden gebruikt om uw VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing in een beveiligde stand (afwezig) te zetten als u van huis bent. Uw ramen worden dan beperkt tot "slechts klepventilatie"/"geen opening" (ramen zonder klep). Met een druk op het "dichte slotje" stelt u de beveiligde stand (afwezig) in. Met een druk op het "open slotje" stelt u de onbeveiligde stand (thuis) in.

NB: De standen instellen in de app is hetzelfde als een druk op de vertrekschakelaar.

VELUX ACTIVE with NETATMO en VELUX App Control zijn beveiligd om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers uw huis ontgrendelen. Om de woning te kunnen ontgrendelen, moet u op uw smartphone een specifieke verificatiesleutel van de gateway ophalen. Gebruikers zonder deze sleutel kunnen de woning niet via hun app ontgrendelen.

Er zijn twee manieren om de sleutel op te halen:
- De sleutel wordt automatisch opgehaald tijdens het installeren van de gateway.
- De sleutel wordt opgehaald door op de rode waarschuwingsbalk met de naam "Authenticatie vereist" te drukken en de instructies te volgen.
(zorg dat de smartphone en de gateway zich dicht bij elkaar bevinden (ongeveer 20 cm) en dat beide zijn verbonden met hetzelfde WiFi-netwerk)

De beveiligingssleutel wordt om veiligheidsredenen rechtstreeks op de smartphone opgeslagen. U moet een nieuwe sleutel ophalen als u van smartphone of apparaat wijzigt, of als u zich afmeldt bij uw account.

Opmerking: u kunt uw woning altijd ontgrendelen met de vertrekschakelaar.
Als VELUX ACTIVE een bedieningsopdracht krijgt van een afstandsbediening, beschouwt het die als een bevoegde gebruiker. Het gaat er dan van uit dat het veilig is om de woning te ontgrendelen.

Metingen en automatisering

De algoritmen van VELUX ACTIVE kunnen worden bijgesteld om aan uw persoonlijke voorkeuren tegemoet te komen. Als u de gevoeligheid van de binnenklimaatparameters wilt vergroten of verkleinen of als u een inactieve periode wilt definiëren, kan dit door de app te openen en naar: "Instellingen > Active bediening” te gaan.
Weersgegevens worden gebruikt om aan te passen hoe lang en hoe ver het raam open blijft tijdens de ventilatie en om te voorkomen dat het raam wordt bediend als dat geen verbetering van het binnenklimaat zou opleveren. De weersgegevens worden ook gebruikt om zonweringsproducten zo bij te stellen dat een potentiële oververhitting tijdig kan worden voorkomen.
Als de binnenklimaatsensor is geïnstalleerd en de bedieningsalgoritmen in de app zijn ingeschakeld, zal VELUX ACTIVE automatisch alle dakramen en alle zonweringsproducten in de ruimte bedienen.
VELUX ACTIVE en VELUX App Control blijven werken tijdens internetstoringen. De app blijft het binnenklimaat en de zonwering regelen volgens het laatste instelpunt van vóór de storing (afwezigheidsmodus, handmatig ingesteld punt, enz.). Na twee dagen wordt dit gepauzeerd omdat er geen weergegevens worden bijgewerkt. Alleen de werking van de zonwering in de ochtend en de avond blijven werken.

Tijdens de storing zult u de app echter niet kunnen gebruiken (u kunt dus geen producten aansturen, geen binnenklimaatparameters aflezen en geen instellingen wijzigen). De functionaliteit van de app wordt automatisch opnieuw ingeschakeld op alle aangesloten apparaten, zodra de internetverbinding weer tot stand is gekomen. Het kan een paar minuten duren voordat de gateway de verbinding met het internet heeft hersteld.

Tijdens een stroomstoring is de functionaliteit van VELUX ACTIVE en VELUX App Control niet beschikbaar. Met de afstandsbediening zult u echter wel door zonne-energie aangedreven VELUX producten kunnen bedienen. Zodra de stroomtoevoer is hersteld, zal de gateway automatisch weer verbinding maken met uw router en de cloudservers. Houd er rekening mee dat dit een paar minuten kan duren.
Om uw woning te beveiligen, gaat de VELUX gateway na een stroomstoring automatisch in de beveiligde stand (afwezigheidsmodus). Zo wordt voorkomen dat de ramen opengaan doordat kwaadwillende personen buiten de woning een stroomstoring veroorzaken.
Ja, u kunt met de app een periode aangeven waarna uw raam automatisch dichtgaat (bv. tijdgestuurde badkamerventilatie). Om een periode te definiëren drukt u op het pictogram van de controlecentrale (3 stippen) in de bovenhoek van het scherm van de ruimte en stel een tijd in. Als de periode is verstreken, wordt het venster automatisch gesloten. Geautomatiseerde bediening wordt automatisch hervat bij het begin van de volgende geplande automatisering in ACTIVE.
U kunt de periode waarna uw raam automatisch dichtgaat, aanpassen aan uw persoonlijke behoeften. Deze periode staat standaard ingesteld op 15 minuten, maar dit kan worden bijgesteld naar elke waarde tussen de 5 en 60 minuten.
Nee. VELUX ACTIVE biedt niet de mogelijkheid om een schema te bepalen voor het openen en sluiten van ramen en/of zonweringsproducten. Als u VELUX ACTIVE gebruikt op een iPhone, kunt u een schema creëren in de Apple Home app - zie support Apple HomeKit.
Ja, u kunt VELUX ACTIVE uitschakelen of stopzetten om te voorkomen dat uw ramen en zonweringsproducten automatisch worden bediend. Open de app en ga naar "Instellingen > Planning & Automatisering" om alle automatische bediening in huis uit te schakelen. Of laat automatische bediening in bepaalde ruimten ingeschakeld door in de app "Instellingen > Planning & Automatisering > Ruimte > Parameters > Schakel deze automatisering in" te kiezen.
Ja, het is mogelijk om VELUX ACTIVE with NETATMO en VELUX App Control tijdelijk in één (of alle) ruimte(n) uit te schakelen als u wilt voorkomen dat uw ramen en zonweringsproducten 's nachts automatisch bediend worden. Ga in de app naar "Instellingen >Planning & Automatisering > Ruimte" om de bedieningstijden voor die ruimte te definiëren (bijvoorbeeld van 08:00 tot 21:00 uur). Herhaal deze stap voor elke ruimte.
Ja, u kunt VELUX ACTIVE of VELUX App Control in een bepaalde ruimte uitschakelen en automatische bediening in een andere ruimte continueren. Ga in de app naar "Instellingen > Planning & Automatisering" en selecteer de ruimte waarvoor u VELUX ACTIVE of VELUX App Control wilt uitschakelen. U kunt nu de bedieningsuren voor de ruimte definiëren - of "Deze automatisering inschakelen" uitschakelen om Geplande controle voor die ruimte uit te schakelen.
Ja, u kunt helemaal zelf aangeven wanneer VELUX ACTIVE of VELUX App Control iets wel of niet moet uitvoeren. U kunt voor elke dag van de week een afzonderlijke planning maken en/of zelfs dagelijks specifieke periodes definiëren. Lees hier meer over de functie Planning & Automatisering als u wilt weten hoe u uw eigen automatiseringen instelt.
De temperatuur in de ruimte wordt gemeten door de binnenklimaatsensor. De temperatuur wordt elke 20 seconden gemeten binnen een bereik van 0-50°C / 32-122°F.
Verschillen in meting tussen de VELUX ACTIVE temperatuursensor en een andere thermometer in de ruimte kunnen worden veroorzaakt door een verkeerd installatiepunt. Check dat de sensor niet in direct zonlicht, boven een verwarmingselement, achter een gordijn, bij een open raam of deur staat. Verwijder de sensor en verplaats het naar een andere positie.
De vochtigheidsgraad wordt gemeten door de binnenklimaatsensor aan de muur in die ruimte. De gemeten vochtigheidsgraad wordt om de 20 seconden bijgewerkt en gemeten binnen een bereik van 0-100%, met een nauwkeurigheid van ± 3%.
Het koolstofdioxideniveau (CO2) van de ruimte wordt gemeten door de binnenklimaatsensor aan de muur in die ruimte. Het gemeten CO2-niveau wordt om de 5 minuten bijgewerkt en gemeten binnen een bereik van 0-5000 ppm.
Als uw app geen sensormetingswaarden weergeeft, kan dit komen door een probleem met de batterijen of de communicatie.
 
Check eerst het batterijniveau van de sensor.
- Check het niveau van de sensorbatterijen door de app te openen en naar: "Instellingen > Woningbeheer > Ruimte > Sensorschakelaar > Batterijniveau" te gaan.
- Haal de batterijen eruit, wacht een paar seconden en doe ze dan weer terug. Check nu of het LED-lampje aan de voorzijde van de schakelaar knippert.
 
Check vervolgens de kwaliteit van het radiosignaal tussen de sensor en de gateway.
- Check de kwaliteit van het radiosignaal door de app te openen en naar: "Instellingen > Woningbeheer > Ruimte > Sensorschakelaar > Radiosignaal" te gaan.
- Plaats de sensor dichter bij de gateway.
De bij uw VELUX raam (of motorkit) geleverde regensensor is direct aan de motorbediening aangesloten. Er wordt geen informatie naar de app gestuurd als er regen wordt gedetecteerd en het raam wordt dan gesloten (regendetectie wordt lokaal geregeld door de dakraamopener). De VELUX ACTIVE app waarschuwt slechts voor regen als het raam (de motor) tijdens het regenen wordt geopend.

Als alle of enkele van uw sensorwaarden ontbreken, kan het zijn dat uw sensor onbereikbaar is (dat wordt aangegeven in de app). Check de sensorbatterijen en vervang ze zo nodig. Als enkel de waarde van uw kooldioxideniveau (CO2) ontbreekt, maar de vochtigheidsgraad en temperatuur wel correct worden weergegeven, kunt u 5-10 minuten wachten om te zien of er een meting verschijnt. Het CO2-niveau wordt slechts om de 5 minuten gemeten en daarnaast kan het gebeuren na vervanging van een batterij.

Als geen van deze handelingen de sensorwaarden terugbrengen, moet uw sensor worden vervangen.

NB: CO2-metingen worden pas 12 uur na de oorspronkelijke installatie weergegeven, omdat de sensor eerst gekalibreerd moet worden.

De sensor- en vertrekschakelaar hebben onder normale omstandigheden een typische batterijduur van 2 jaar. De sensor- en vertrekschakelaar blijft nog geheel functioneel tot 7 dagen nadat het lage batterijniveau voor het eerst werd getoond.

Mijn gegevens

Tijdens de installatie van VELUX ACTIVE wordt u gevraagd een account te creëren met uw e-mailadres, en een wachtwoord. Uw e-mailadres wordt opgeslagen op een veilige cloudserver. VELUX heeft geen toegang tot uw wachtwoord. Als u uw VELUX gateway via Apple HomeKit installeert, worden er geen gegevens opgeslagen.
 
Als u via de VELUX ACTIVE app installeert, slaan wij de gegevens over uw gateway en systeeminstellingen op ten behoeve van onze service en de optimalisering van onze producten.
 
Wij slaan uw persoonsgegevens op zolang de account actief is en tot 6 maanden nadat de producten zijn afgesloten.
 
Een volledig overzicht van de door ons opgeslagen persoonsgegevens vindt u in het VELUX ACTIVE privacybeleid.
VELUX ACTIVE gegevens worden opgeslagen in een veilig datacenter, beheerd door NETATMO. Alleen VELUX A/S, NETATMO en uw lokale VELUX verkooporganisatie hebben toegang tot die gegevens. Het datacenter bevindt zich in de EU.
De gegevens betreffende VELUX ACTIVE zijn niet zichtbaar voor andere instanties dan VELUX A/S, NETATMO en, in beperkte mate, uw lokale VELUX verkooporganisatie.
VELUX ACTIVE verzamelt gegevens om uw binnenklimaat effectief te kunnen regelen. De gegevens worden gebruikt ten behoeve van onze service en de optimalisering van onze producten, evenals voor marketingdoeleinden indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. Een volledig overzicht van de door ons opgeslagen persoonsgegevens vindt u in het VELUX ACTIVE privacybeleid
Als u een verslag van de door ons opgeslagen persoonsgegevens wilt inzien, kunt u contact opnemen met: active-support@velux.com
U kunt uw e-mailadres en de namen van woningen, ruimten, ramen, zonweringen en rolluiken veranderen in de VELUX ACTIVE app. Voor alle overige verzoeken verwijzen wij u naar: active-support@velux.com
Als u de door VELUX opgeslagen informatie wilt verwijderen, moet u een verzoek indienen om uw VELUX ACTIVE account te wissen. Als u uw gateway reset, wissen wij uw persoonsgegevens binnen de in het VELUX ACTIVE privacybeleid genoemde periode. Als u wilt dat de informatie onmiddellijk wordt verwijderd, kunt u zich tot: active-support@velux.com wenden met een verzoek om te worden gewist. Verdere details vindt u in de VELUX ACTIVE gebruiksvoorwaarden.

De VELUX Group is vastbesloten om incidenten zoals hacken en misbruik van gegevens te voorkomen. Om dit te waarborgen, hebben we een groot aantal technische, administratieve en fysieke beveiligingsmechanismen geïmplementeerd, ontworpen om de door VELUX ACTIVE verzamelde gegevens te beschermen. Houd er rekening mee dat ondanks onze inspanningen om uw gegevens te beschermen, geen beveiligingsoplossing perfect is, noch ondoordringbaar.

Als u, tegen alle verwachtingen in, een probleem ondervindt met persoonlijke gegevens, of als u een vermoedelijke schending, een IT-probleem of iets dergelijks constateert met betrekking tot VELUX ACTIVE, vul dan de volgende informatie hier in.  

Type incident en beschrijving (wat heb je waargenomen?)

 1. Wanneer vond het incident plaats?
 2. Waar heb je het waargenomen? (op welke webpagina's, pagina's of vergelijkbaar)
 3. Worden individuen beïnvloed? (bevat het datalek persoonlijke informatie over individuen? Zo ja, wie?)
 4. Wie is er op de hoogte van dit incident?

We zullen snel op meldingen reageren.

Вашата поверителност и сигурност ще бъдат защитени от функцията Уязвимост на телефона в приложението VELUX ACTIVE, ако следвате нашите препоръки по-долу. Това важи само за Android потребители, тъй като iOS работи на различен принцип.

Поверителността на вашите данни е много важна за нас. Пропуските в сигурността могат да представляват заплаха за поверителността на вашите данни. За да подобрим сигурността на телефона ви, даваме препоръки в приложението. Следвайте нашите съвети, за да подобрите максимално сигурността на телефона си. Също така не забравяйте да актуализирате версията на Android.

1. Парола или шаблон за заключен екран:
Наличието на шаблон или код за заключен екран не позволява на други хора да имат достъп до вашите приложения и пароли. Силно препоръчваме да настроите парола или шаблон за отключване на телефона си.

2. Достъп до системни файлове (root достъп):
Ако телефонът ви е в root режим, той позволява на всяко приложение достъп до други приложения в системата. Силно препоръчваме да използвате стандартен режим на използване (без root достъп).

3. Неофициално приложение или невалиден сертификат:
Може да намерите приложение VELUX ACTIVE на друго място, освен в Google Play. Неофициалното приложение може да не е толкова надеждно, колкото официалното. Силно препоръчваме да го премахнете и да инсталирате официалното приложение от Google Play.

4. Актуализация на операционната система на телефона:
Силно препоръчваме да инсталирате най-новата системна актуализация на телефона си, тъй като тя го предпазва от заплахи за сигурността.

HomeKit

U kunt Apple HomeKit gebruiken om met de hulp van Siri (Apple's spraakassistent) uw VELUX producten te bedienen. Gebruik uw stem om uw raam te openen, de zonweringen neer te laten of te informeren naar de huidige status van de luchtkwaliteit in uw Woning. Apple HomeKit stelt u verder in de gelegenheid om scenario's te creëren die uw VELUX producten en andere met HomeKit compatibele apparaten verbinden.
Als Apple HomeKit niet met uw VELUX dakramen werkt, dient u uw gegevenssynchronisatie te checken:
- Trek de stekker ten minste 30 seconden uit de gateway (uitschakeling) en steek hem er daarna weer terug in.
- Wacht tot de synchronisatie met iCloud op alle aangesloten apparaten met hetzelfde Apple account is afgerond.
 
U kunt de synchronisatie forceren door uw iPhone op de oplader aan te sluiten en hem opnieuw te starten. Als dit niet werkt, moet u de configuratie van de HomeKit resetten en deze opnieuw aansluiten.
"Als u HomeKit al hebt geconfigureerd met een ander iOS-apparaat, raadpleegt u de veelgestelde vraag: ""Hoe deel ik de bediening van Apple HomeKit?"" Om een ​​uitnodiging te ontvangen.
Volg anders de onderstaande stappen:

Herstel eerst de HomeKit-koppeling van uw gateway:
 - Verwijder de gateway uit de Home-app voor het geval u deze in uw Home-app ziet.
 - Controleer of uw smartphone is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw gateway.
 - Controleer of uw gateway gevoed is en of er geen LED knippert aan de achterkant van de gateway.
 - Houd de knop gemarkeerd met het tandwielpictogram ingedrukt.
 - Als u de LED rood ziet knipperen, laat u de knop los en drukt u nogmaals snel op de knop om het opnieuw instellen te bevestigen.
 - De gateway wordt nu gereset en start automatisch opnieuw.
 - Wacht tot de LED aan de achterkant van de gateway wit oplicht.
 
Ten tweede, herconfigureer de Wi-Fi-toegang van de gateway:
 - Open de VELUX-app en selecteer ""Instellingen"".
 - Selecteer ""Woningbeheer"". 
 - Selecteer ""VELUX Gateway"".
 - Selecteer ""Wi-Fi instellen"" en volg de instructies.
 
Tenslotte koppelt u uw gateway met HomeKit:
 - Open de VELUX-app en selecteer ""Instellingen"".
 - Selecteer ""Woningbeheer"".
 - Selecteer ""VELUX Gateway"".
 - Selecteer ""HomeKit instellen"" en volg de ""instructies""."
HomeKit vertrouwt op een beveiligd lokaal protocol, geleverd en ontworpen door Apple. Voor Apple HomeKit moet u thuis zijn en op uw wifinetwerk zijn aangesloten. Als een opdracht van Apple HomeKit wordt uitgevoerd, gaat VELUX ACTIVE ervan uit dat dit veilig is. Daarom ontgrendelt hij uw woning. U kunt slechts toegang tot HomeKit krijgen als u van huis bent en een Apple thuishub gebruikt (zoals een Apple TV of iPad).
 
NB: Kijk uit met het gebruik van HomeKit automatisering als u niet thuis bent, want het zou ertoe kunnen leiden dat uw woning ontgrendeld wordt.
Om uw producten met Siri en Apple HomeKit te bedienen als u van huis bent (niet aangesloten op het wifinetwerk van uw woning), moet u een apparaat als HomeKit thuishub opzetten. Dat kan zijn:
 - Een Apple TV4 met tvOS 10 of later.
 - Een iPad met iOS 10 of later.
U kunt Siri spraakbediening gebruiken door eerst de home-toets en dan de toets opzij in te drukken of door: "Hé Siri" te zeggen. Om de "Hé Siri" opdracht op uw apparaat te gebruiken, moet u deze inschakelen door het volgende in te voeren: Instellingen > Siri & Zoeken > Luisteren naar "Hé Siri".
 
Tip! Als u uw ruimten en producten benoemt, moet u er op letten dat u niet het type ruimte in de productnaam vermeldt, want dat kan tot naamconflicten leiden. Reserveer de namen van typen ruimten (badkamer, keuken) voor de ruimten en namen van typen producten (dakraam, zonwering) voor de producten. Zo verkrijgt u bovendien een optimale integratie met Siri (Apple HomeKit) spraakopdrachten. Als u voor Siri de Engelse taal gebruikt (voor de beste spraakherkenning), doet u er voor de beste prestaties ook goed aan voor uw ruimten en producten Engelse termen te gebruiken.
Tijdens de configuratie van VELUX ACTIVE wordt u gevraagd de HomeKit configuratiecode te scannen met de camera van uw apparaat.
 
De 8-cijferige code (xxx-xx-xxx) van Apple HomeKit is te vinden op:
- de label op de rugzijde van uw gateway.
- de laatste pagina van de Snelstartgids die in de verpakking wordt meegeleverd.
 
U kunt de code ook handmatig invoeren als u hem niet kunt scannen met de camera van uw apparaat.
 
Als u HomeKit niet tijdens de oorspronkelijke configuratie heeft geconfigureerd, kunt u dit alsnog heel makkelijk doen door: "Instellingen > Woningbeheer > Gateway > HomeKit configureren" te kiezen
U kunt de bediening van HomeKit accessoires met andere mensen delen als zij iOS 10 of later gebruiken en zijn aangemeld voor iCloud.
 
Om de bediening te delen, moet u ofwel thuis zijn ofwel in uw woning een thuishub hebben opgezet als u een uitnodiging verstuurt.
 
Ga in de VELUX ACTIVE with NETATMO app naar: "Instellingen > Woningbeheer > HomeKit > Uitnodiging".
 
Ga in de Apple Home app naar: "Het 'pijltje' in de linkerbovenhoek > Uitnodiging > De voor iCloud gebruikte Apple ID van de persoon invoeren > Uitnodiging versturen".

Ja, u kunt de gateway installeren met Apple HomeKit (in plaats van met de VELUX ACTIVE with NETATMO app). Volg de instructies in deze link.

NB: Voor deze installaties kunt u enkel de functionaliteit van Apple HomeKit en de Apple Home app gebruiken. De ACTIVE automatische algoritmen zijn niet inbegrepen bij Apple HomeKit en u krijgt er slechts toegang toe met de VELUX ACTIVE app.

"Bij het opnieuw instellen van de HomeKit-koppeling van uw gateway, verwijdert u:

- De Wi-Fi-verbinding tussen de gateway en uw router.
- De HomeKit-koppeling van uw gateway.

De koppeling aan uw VELUX-producten, sensor en vertrekschakelaar blijft ongewijzigd.
Volg de onderstaande stappen om een HomeKit-reset uit te voeren:

- Houd de knop gemarkeerd met het tandwielpictogram ingedrukt.
- Als u de LED rood ziet knipperen, laat u de knop los en drukt u nogmaals snel op de knop om het opnieuw instellen te bevestigen.
- De gateway wordt nu gereset en start automatisch opnieuw.
- Wanneer de LED wit knippert, is uw gateway klaar voor een nieuwe HomeKit-koppeling.
- Open uw Home-app en voeg de gateway toe als een nieuw accessoire in HomeKit."
U kunt uw wificonfiguratie updaten indien u van internetprovider moet veranderen. 
Een wifi-update gaat als volgt:

- Druk de toets met het tandwiel in en houd hem ingedrukt
- Laat de toets los zodra u het LED-lampje wit ziet knipperen
- Open eerst de iOS-instellingen van uw apparaat en daarna de “wifi” rubriek
- Selecteer de gateway in de “NIEUW APPARAAT CONFIGUREREN …” rubriek 
- Volg de instructies voor het updaten van de wificonfiguratie

Google Assistant

Als u een Google Home-luidspreker hebt, gebruikt u de Google Home-app, die beschikbaar is voor iOS en Android, om uw VELUX INTEGRA®-producten te verbinden. Meer informatie over de instellingsprocedure vindt u op de Google Help-website.

Als u geen Google Home-luidspreker hebt, downloadt u de Google Assistant-app, die beschikbaar is in de App Store voor iOS en de Play Store voor Android. Meer informatie over de instellingsprocedure vindt u op de Google Help-website.

Voor een betere beveiliging is een extra stap nodig om uw dakramen te kunnen bedienen met de Google Assistant. Maak eenvoudig een Google Assistant-beveiligingscode in de VELUX ACTIVE with NETATMO-app. Volg hiertoe de stappen in "Hoe kan ik een beveiligingscode maken voor Google Assistant?"

Voor een betere beveiliging is een extra stap nodig om uw Dakramen te kunnen bedienen met de Google Assistant. Maak eenvoudig een Google Assistant-beveiligingscode in de VELUX ACTIVE with NETATMO-app door onderstaande stappen te volgen: 

 1. Open de VELUX ACTIVE with NETATMO-app
 2. Tik op het pictogram linksboven om het gedeelte 'Instellingen' te openen
 3. Tik op 'woningbeheer'
 4. Tik bovenaan op de naam van uw huis
 5. Tik op 'Google Assistant' in het gedeelte 'Geavanceerd'
 6. Tik op 'Dakraam bediening inschakelen' en maak een pincode van 4 cijfers. 

De instellingsprocedure is voltooid. U kunt nu uw VELUX dakramen openen met de Google Assistant:

"Ok Google, open de dakramen in de woonkamer"

U kunt VELUX producten als volgt verwijderen uit uw Google Assistant: 

 1. Open de Google Assistant-app en tik op een van de ingestelde VELUX producten (dakramen, raamdecoratie of rolluik).
 2. Tik op 'VELUX ACTIVE with NETATMO ontkoppelen' 
 3. Bevestig de bewerking door opnieuw 'Ontkoppelen' te selecteren.

Google Assistant heeft nu niet langer toegang tot uw VELUX producten.

Afhankelijk van de vraag hoe ver Google Assistant in uw lokale taal is ontwikkeld, kunt u problemen ondervinden met het taalbegrip van Google Assistant. Om het aantal opdrachten dat Google Assistant niet begrijpt, te beperken, kunt u uw producten en kamers een naam geven en deze namen vervolgens in uw opdrachten opnemen.

U kunt ook naar 'Instellingen' in uw Google Home-app gaan en een tweede taal toevoegen (bij voorkeur Engels, Frans of Duits), wat u de mogelijkheid biedt om opdrachten te gebruiken in zowel uw lokale taal als een taal waarin de Google Assistant een hoger taalvaardigheidsniveau heeft.