Manifest Gezond Binnen

‘Ieder mens heeft recht op eengezond binnenklimaat'

Gezond binnenklimaat zwaarder meewegen in wet- en regelgeving gebouwde omgeving

Een schoon en gezond binnenklimaat voor iedereen. Dat is de missie van het Platform Gezond Binnen. Om die missie te onderstrepen heeft Gezondbinnen.nl samen met Binnenklimaat Nederland, Heijmans, VELUX, Philips, Longfonds, ISIAQ.nl en TNO het manifest Gezond Binnen ‘Ieder mens heeft recht op een gezond binnenklimaat’ opgesteld. Een goed binnenklimaat is volgens hen een basisvoorwaarde voor onze gezondheid, vitaliteit en productiviteit. De initiatiefnemers pleiten er onder andere voor dat gezondheid en welzijn zwaarder wordt meegenomen in wet- en regelgeving in de gebouwde omgeving.

Tachtig procent van onze tijd brengen we binnen door: in huis, op school en op het werk. De luchtkwaliteit in die binnenruimtes laat nog veel te wensen over. In veel Nederlandse woningen, scholen en ook vergaderruimtes in kantoren worden de minimumnormen van de Gezondheidsraad niet gehaald. Slechte ventilatie leidt bijvoorbeeld tot (te) hoge concentraties fijnstof en CO2. Onze werk- en leerprestaties nemen daardoor af en er kunnen allerlei gezondheidsklachten ontstaan, zoals luchtwegproblemen, hart- en vaatziekten en slaapstoornissen. Het risico daarvan is dat de zorg- en ziektekosten stijgen. 

Manifest Gezond Binnen
Gezond Binnen logo

Dat is onacceptabel én ook onnodig. Met de juiste kennis en technologie is een gezond en schoon binnenklimaat in alle binnenruimtes mogelijk. De initiatiefnemers van het manifest gaan nog een stap verder door te stellen dat iedereen recht heeft op een gezond binnenklimaat.

Investeer in een gezond binnenklimaat

Er ligt een grote uitdaging voor ons in de komende jaren. Er moeten 1 miljoen nieuwe woningen gebouwd worden en bestaande woningen en gebouwen moeten energieneutraal gemaakt worden. Het manifest roept op om daarbij niet alleen te kijken naar energiebesparende maatregelen, maar juist nu ook het binnenklimaat drastisch te verbeteren. Er is veel gezondheidswinst te behalen op plaatsen waar we wonen, leren en werken. De oproep aan het nieuw te vormen kabinet is dan ook duidelijk: investeer nú in een gezond binnenklimaat, zodat een nieuwe generatie kan wonen, leren en werken in energiezuinige én gezonde woningen en gebouwen.