Gebruiksvoorwaarden voor VELUX ACTIVE with NETATMO

Ingangsdatum 1 april 2019 

1. Reikwijdte van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het product VELUX ACTIVE. Hier vindt u relevante en belangrijke informatie over uw nieuwe product en hoe u het kunt gebruiken. 

Voor vragen over de installatie, de toepassing, toepassingen van derden, gegevens en automatische functies, raadpleegt de ondersteuningswebsite van VELUX ACTIVE. Voor meer informatie over het product, over de compatibiliteit en de voordelen van VELUX ACTIVE kunt u uw nationale VELUX website raadplegen op https://www.velux.nl/ 

2. Samenstelling product 

VELUX ACTIVE Indoor climate control bestaat uit de volgende elementen:

 • Opening
 • Sensor binnenklimaat 
 • Vertrekschakelaar
 • ACTIVE bediening (automatische sensor-gebaseerde binnenklimaatbeheersing) 
 • Bediening van VELUX ACTIVE met de app

3. Productspecificaties

 • Controleer dat de gateway de relevante producten vanaf de gekozen positie kan bedienen voordat deze definitief worden vastgezet. De binnenklimaatbeheersing van VELUX ACTIVE is gebaseerd op tweeweg RF (radiofrequentie) communicatie en gemarkeerd met het symbool [↔]. Dit symbool kan op het label met gegevens gevonden worden. 
 • Bandbreedte Radiofrequentie: 868,25 MHz / 868,95 MHz / 869,85 MHz (io-homecontrol® in Europa), 2,425 GHz / 2,450 GHz / 2,475 GHz (io-homecontrol® in de rest van de wereld), 868,2 - 868,6 MHz (binnenklimaatsensor en vertrekschakelaar in Europa en China), 921,2 - 921,6 MHz (binnenklimaatsensor en vertrekschakelaar in de rest van de wereld), 2,400 - 2,496 GHz (WiFi 802,11 b/g/n). 
 • Maximaal zendvermogen: 3,2 mW (binnenklimaatsensor en vertrekschakelaar in Japan), 12,6 mW (binnenklimaatsensor en vertrekschakelaar in de rest van de wereld), 19,6 mW (io-homecontrol® in Europa), 25,1 mW (io-homecontrol® in de rest van de wereld), 31,6 mW (WiFi 802,11 b/g/n in Europa), 100 mW (WiFi 802,11 b/g/n in de rest van de wereld). Radiofrequentiebereik: 300 m. in het vrije veld.
 • Afhankelijk van het type gebouw, is het bereik binnenshuis ongeveer 30 m. Maar in gebouwen met gewapend beton, metalen plafonds en gepleisterde muren met draadijzers, kan het bereik minder groot zijn. 
 • Elektrische producten moeten worden afgevoerd in naleving van de nationale regelgeving voor elektronisch afval en niet met huisvuil worden weggegooid. 
 • Gebruikte batterijen mogen niet met huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingezameld in overeenstemming met de desbetreffende nationale milieuwetgeving. Batterijen bevatten materialen die schadelijk zijn voor het milieu wanneer ze niet correct ingezameld en gerecycled worden. Gebruik indien mogelijk een plaatselijk inzamelpunt voor batterijen van de gemeente.
 • De verpakking kan samen met het huisvuil weggegooid worden.

4. Installatie & bediening

Om VELUX ACTIVE te installeren en te bedienen, moet u de applicatie VELUX ACTIVE downloaden van Google Play of de App Store van Apple, of u kunt de Apple HomeKit-applicatie gebruiken. Raadpleeg de ondersteuningswebsite van VELUX ACTIVE voor meer informatie.

Wanneer de VELUX ACTIVE-app is geïnstalleerd en gebruikt wordt, is de ACTIVE-bediening (automatische klimaatregeling voor binnenruimtes) ingeschakeld. U kunt de ACTIVE-bediening op elk gewenst moment via de VELUX ACTIVE-app in de instellingen aanpassen onder "ACTIVE-bediening". De aanpassing kan individueel voor alle kamers met een binnenklimaat sensorschakelaar worden uitgevoerd.

5. Gebruikers en gasten

De eerste gebruiker die de VELUX ACTIVE-app installeert, maakt het account aan ("de Beheerder"). De Beheerder kan gasten aan het account toevoegen en de gasten krijgen vergelijkbare rechten als de Beheerder. De gasten kunnen ook andere gasten aan het account toevoegen en deze gasten krijgen vergelijkbare rechten als de Beheerder en de andere gasten. De beheerder en/of gasten moeten inactieve of overbodige gebruikers verwijderen. De VELUX ACTIVE gebruiksvoorwaarden en het Privacy beleid is ook van toepassing op de accounts van gasten. 

Zie de informatie in paragraaf 11 hieronder met betrekking tot het opheffen van de gebruikersrechten en verwijderen van gebruikers (zowel Beheerder als gasten).

6. Onderhoud

 • VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing is zeer onderhoudsarm. 
 • Het oppervlak kan afgenomen worden met een zachte, vochtige doek. 
 • Sluit de stroom of de batterijen af bij onderhoud of reparaties aan het raam en de bijhorende elementen en verzeker u ervan dat men de stroom niet onbedoeld aan kan schakelen. 
 • Verwachte levensduur van de batterij: Min. 2 jaar.
 • Reserveonderdelen zijn bij uw VELUX verkoper verkrijgbaar.
 • Mocht u nog technische vragen hebben, zoek dan naar technische hulp on de VELUX ACTIVE app of neem contact op met uw VELUX verkoopmaatschappij via de ondersteuningswebsite van VELUX ACTIVE

7. Beperkingen van ACTIVE-besturing - Wanneer werkt mijn raam/zonnescherm/rolluik niet?

Onder bepaalde weersomstandigheden zal de ACTIVE-besturing (automatische binnenklimaatbeheersing) de gevraagde functies niet uitvoeren totdat de weersomstandigheden dit weer toelaten, bijvoorbeeld in geval van hevige regen, waarbij het raam niet open zal gaan. In het geval van bepaalde weersomstandigheden ontvangt u een melding waarin wordt uitgelegd waarom uw ACTIVE-besturing bepaalde functies niet uitvoert. 

8. Garantie

VELUX biedt u garantie. De garantie gaat in vanaf de activering. De garantiebepalingen van VELUX zijn hier te raadplegen https://www.velux.nl/service-en-advies/velux-fabrieksgarantie

VELUX is niet aansprakelijk als één van de in paragraaf 9, 10 of 13 genoemde evenementen zich voordoet.

9. Applicaties, producten of diensten van derden

U kunt ervoor kiezen om VELUX ACTIVE te integreren in applicaties, producten of services van derden, anders dan Apple HomeKit, die bedoeld zijn voor integratie met VELUX ACTIVE (b.v. Google Home). Deze applicaties, producten of services van derden vallen onder, en zijn onderworpen aan, de bepalingen en voorwaarden van deze derden. VELUX is niet aansprakelijk voor deze integratie. 

VELUX is niet verantwoordelijk voor, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, toepassingen, producten of diensten van derden en hun geslaagde integratie met VELUX ACTIVE. Bovendien aanvaardt VELUX geen aansprakelijkheid voor fouten of veronachtzamingen van derden, die resulteren in een onderbreking van de werking van VELUX ACTIVE.

9.1. Apple HomeKit

VELUX ACTIVE is geïntegreerd met Apple HomeKit. Dit betekent dat uw interacties met de VELUX ACTIVE App-besturing naar de Apple HomeKit-app (Home) worden verzonden. De huidige status en parameterwaarden worden opgeslagen in de Apple HomeKit-database. 

Alle vragen over de Apple HomeKit moeten aan Apple worden gesteld. De verwerking van persoonlijke gegevens is onderworpen aan het privacybeleid van Apple en de algemene voorwaarden voor de Apple Homekit, die op www.apple.com geraadpleegd kunnen worden. 

Als u VELUX ACTIVE via Apple Homekit installeert, houd er dan rekening mee dat de functionaliteit van VELUX ACTIVE beperkt is tot de bediening van het product en de weergave van de sensormetingen. U hebt een vertrekschakelaar nodig om het automatisch openen van vensters uit te schakelen als u uw huis verlaat, omdat u de opening van uw vensters niet uit kunt schakelen via de Apple HomeKit-app. 

Voor de bediening van dit met HomeKit (gebruik van de Home app) compatibele accessoire is een iPhone, iPad of iPod touch met ten minste iOS 9.0 benodigd. Om dit met HomeKit compatibele accessoire te kunnen bedienen als u van huis bent, heeft u een Apple TV nodig met ten minste tvOS 10.0 of een iPad met ten minste iOS 10.0, ingesteld als thuishub. 

9.2.Google Home

Mocht u besluiten uw account te koppelen aan Google Home, dan geeft u Google hiermee toestemming om uw apparaten te bedienen. VELUX is niet verantwoordelijk voor de integratie van Google Home of he Google Home applicatie.

Voor alle vragen over Google Home kunt u terecht bij Google. Hun privacy beleid en gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op www.support.google.com/googlehome. 

9.3. Analyses

VELUX gebruikt anonieme gebruikersgegevens om de software die in VELUX ACTIVE-producten wordt toegepast te optimaliseren. Voor dit doel gebruiken we Fabric IO en Google Analytics.

10. Updates van de VELUX ACTIVE app

Het is nodig om altijd de meest recente versie van de app te installeren. Als dat niet gebeurt, kan VELUX niet verantwoordelijk worden gehouden voor de werking en veiligheid van VELUX ACTIVE. VELUX A/S maakt de updates van de app beschikbaar op, of pusht deze via, de App Store of Google Play en deze updates vereisen uw actie. 

11. Stopzetting van het gebruik van VELUX ACTIVE

Als u om welke reden dan ook het gebruik van VELUX ACTIVE wilt beëindigen, dan moet u de gateway resetten voordat u uw gateway voorgoed stopzet.

Op de ondersteuningswebsite van VELUX ACTIVE kunt u de instructies voor het resetten van de gateway raadplegen.

Als u de gateway loskoppelt, ontvangen wij de informatie dat u de verbinding met VELUX hebt beëindigd. Bij de ontvangst van deze informatie stoppen we met het verzamelen van gegevens van alle gebruikers die met de gateway verbonden zijn. We slaan uw historische persoonlijke gegevens op van de perioden die worden beschreven in het VELUX ACTIVE privacy beleid. Mocht u op een later moment weer met uw gateway verbinding maken, dan hervatten wij het verzamelen van gegevens zoals beschreven in het VELUX ACTIVE privacy beleid

Om er zeker van te zijn dat u permanent de verbinding met de gateway wenst te verbreken, dient de volgende procedure te worden gevolgd voor anonimisering van uw persoonlijke gegevens. Ongeveer 7 maanden na loskoppelen van uw gateway, zal u via email gevraagd worden te bevestigen of het verbreken van de verbinding permanent. In dit geval, wordt uw data automatisch geanonimiseerd. Indien u niet reageert op deze email, dan worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd na ongeveer 3 maanden en in geen geval later dan één jaar na verbreken van de verbinding met de gateway, zie VELUX ACTIVE privacy beleid

11.1. Indirecte manieren om het gebruik te stoppen

Als u het gebruik van VELUX ACTIVE wilt beëindigen, volg dan de procedure die in de paragraaf 11 hierboven wordt beschreven.

Als u de gateway niet reset, maar andere acties start, gebeurt het volgende:

 • U wist uw gebruikers-ID (e-mailadres) in de VELUX ACTIVE app:

Als er meer gebruikers in het account zijn geregistreerd, en u uw gebruikers-ID (e-mailadres) verwijdert, dan hebt u niet langer toegang tot de VELUX ACTIVE app. Daarna kunnen we niet langer gegevens over u verzamelen gedurende de bewaartermijn zoals vermeld in het VELUX ACTIVE privacy beleid beschikbaar, en uw e-mailadres wordt ook uit uw historische gegevens verwijderd. Maar het account van VELUX ACTIVE blijft echter actief en andere gebruikers die in de VELUX ACTIVE app zijn geregistreerd kunnen de app blijven gebruiken.

Als er slechts één gebruikers-ID (e-mailadres) is geregistreerd in de VELUX ACTIVE app, dan sluit u uw account en we stoppen met het verzamelen van uw gegevens. Bovendien verwijderen we uw persoonlijke gegevens en als gevolg hiervan worden niet-persoonlijke gegevens geanonimiseerd, zodat we u op basis van uw gegevens niet langer kunnen identificeren. Raadpleeg voor meer informatie het VELUX ACTIVE privacy beleid

Houd rekening met beide hierboven beschreven scenario's. De Apple HomeKit app is nog steeds actief en operationeel, totdat u het accessoire (VELUX ACTIVE) uitschakelt in de Apple HomeKit-app. Raadpleeg de homepage van Apple voor meer informatie. 

 • U verwijdert de VELUX ACTIVE app:

In dit scenario ontvangt VELUX geen melding van uw beëindiging totdat een update van de VELUX ACTIVE gebruiksvoorwaarden of het privacy beleid wordt gepusht. Als u niet reageert op de update van de gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid, dan nemen wij contact met u op om te vragen of u door wilt gaan of wilt stoppen met het gebruik van VELUX ACTIVE (zie paragraaf 11). 

Als VELUX een bevestiging van uw beëindiging ontvangt, worden de bewaartermijnen zoals vermeld in het VELUX ACTIVE privacy beleid geactiveerd. De Apple HomeKit app is nog steeds actief en operationeel, totdat u de accessoire VELUX ACTIVE uitschakelt in de Apple HomeKit app. Raadpleeg de homepage van Apple voor meer informatie.

 • U stopt met het gebruik van de VELUX ACTIVE app (inactiviteit):

U kunt de VELUX ACTIVE app niet langer actief gebruiken, maar de automatische bediening gaat door. Als u de updates van de gebruiksvoorwaarden of het VELUX ACTIVE Privacy beleid niet bevestigt of accepteert, dan nemen wij contact met u op om te vragen of u door wilt gaan of wilt stoppen met het gebruik van VELUX ACTIVE (zie paragraaf 11).

Als VELUX een bevestiging van uw beëindiging ontvangt, worden de perioden voor gegevensopslag in het VELUX ACTIVE privacy beleid geactiveerd  De Apple HomeKit app is nog steeds actief en operationeel, totdat u de accessoire VELUX ACTIVE uitschakelt in de Apple HomeKit app. Raadpleeg de homepage van Apple voor meer informatie.

Houd er rekening mee dat als u verhuist terwijl VELUX ACTIVE is geïnstalleerd, en u de gateway niet verwijdert, u de gateway moet resetten, opdat u de ramen niet langer via de app kunt bedienen.

12. Als u VELUX ACTIVE overneemt, b.v. van een vorige eigenaar van uw huis

Als u verhuist naar een huis waar VELUX ACTIVE al door de vorige eigenaar is geïnstalleerd, is het uw verantwoordelijkheid om de gateway te resetten, zie paragraaf 11. Als u de gateway niet kunt resetten, kan de vorige eigenaar uw VELUX producten mogelijk nog steeds bedienen. 

13. Disclaimers & veiligheidswaarschuwingen

13.1. GEEN waarschuwingsapparaat

 • Het product kan niet functioneren als een waarschuwingsapparaat voor extreme temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
 • De sensor voor het binnenklimaat is niet ontworpen om te functioneren bij temperaturen die buiten het temperatuurbereik vallen, zoals vermeld in de productspecificaties. Dit betekent dat als temperaturen buiten het bereik liggen, uw sensorwaarden mogelijk onnauwkeurig zijn en het mogelijk is dat uw ACTIVE-besturing de ramen en/of accessoires niet volgens uw automatische instellingen opent en sluit.
 • Uit het bovenstaande volgt dat VELUX ACTIVE GEEN brandmeldsysteem en ook geen rookventilatiesysteem is.

13.2. GEEN manipulatie of onbedoelde integratie

 • Het is niet toegestaan om het product op enigerlei wijze te manipuleren of het met toepassingen van derden te combineren die niet gemaakt zijn voor de integratie met VELUX ACTIVE, noch voor eigen gebruik en noch voor verdere distributie.
 • In geval van stroomonderbreking en onderbreking van het circuit, zullen uw VELUX-producten niet werken totdat de stroomvoorziening weer is hersteld.
 • Als uw internetverbinding is onderbroken, kunt u uw VELUX-producten niet via de VELUX ACTIVE app bedienen. Maar u kunt uw VELUX-producten nog wel bedienen met de fysieke lokale bedieningen.

13.3. Beperkingen van het gebruik

 • VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing kan worden gebruikt door personen met voldoende ervaring en kennis wanneer ze instructies ontvangen hebben over het veilig gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen.
 • Kinderen moeten niet met VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing (vertrekschakelaar, sensor binnenklimaat en app).

13.4. Verhuizen naar een huis waarin VELUX ACTIVE is geïnstalleerd

 • Als u verhuist naar een huis waar VELUX ACTIVE al door de vorige eigenaar is geïnstalleerd, moet u de gateway resetten om te garanderen dat de vorige eigenaar uw VELUX producten niet langer kan bedienen. Als u de gateway niet reset, aanvaardt VELUX geen enkele aansprakelijkheid in het geval van binnentreding in uw huis, enz., als gevolg van het niet resetten van de gateway.

13.5. Uw huis verlaten.

 • Als u uw huis verlaat, is het belangrijk dat u uw vertrekschakelaar activeert om het automatisch openen van uw vensters uit te schakelen. Dit doet u door voor uw vertrek op het symbool van het slot op de vertrekschakelaar te klikken, of u doet dit via de VELUX ACTIVE App.
 • U of uw gastgebruikers kunnen op elk moment de vensters openen via de fysieke lokale bedieningen, de VELUX ACTIVE app of de applicaties van derden.
 • Als u de app via Apple Homekit hebt geïnstalleerd, kunt u de automatische opening van uw vensters alleen uitschakelen met behulp van de vertrekschakelaar.

14. IPR

De inhoud, het systeem en het product van VELUX ACTIVE zijn beschermd door auteursrechten, octrooien en handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Octrooien en handelsmerken worden onder licentie door de VELUX Groep gebruikt. Op teksten, foto's, tekeningen, grafische afbeeldingen, geluiden, gegevens, computercode enz. rusten auteursrechten van de VELUX-groep van toepassing. 

Copyright VELUX A/S 2017 Alle rechten voorbehouden. Reproductie en distributie verboden zonder schriftelijke toestemming van VELUX A/S. VELUX ACTIVE met Netatmo, een slimme oplossing die samen is ontwikkeld met Netatmo Security. 

15. IT-veiligheid

IT-beveiliging is van groot belang voor VELUX en we hebben op verschillende manieren de IT-beveiliging geïmplementeerd, zoals technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Voor VELUX ACTIVE heeft IT-beveiliging betrekking op de beveiliging van apparaten, software en gegevens.

Technische veiligheidsmaatregelen omvatten bijvoorbeeld het beheer van de toegang tot IT-systemen, versleuteling van datatransmissies en gegevensopslag, automatische anti-virusprogramma's, firewallprogramma's, serverherstel en back-up, toegang tot IT-systemen via individuele gebruikersnamen en wachtwoorden, vergrendeling van screensavers, de controle van geweigerde toegangen en audits naar de IT-veiligheid.

Fysieke beveiligingsmaatregelen zijn bijvoorbeeld vergrendelde fysieke archieven, toegangscontrole tot gebouwen via persoonlijke toegangskaarten, inbraakalarmen en videobewaking.

Organisatorische beveiligingsmaatregelen omvatten bijvoorbeeld de opleiding van werknemers in IT-veiligheid, het opstellen van procedures en een beleid voor IT-beveiliging en de verwerking van persoonsgegevens. 

VELUX-onderaannemers moeten aan de hierboven beschreven IT-beveiliging voldoen en zijn onderworpen aan audits naar IT-beveiliging, die worden uitgevoerd door VELUX.

Als u meer wilt weten over de IT-beveiliging van VELUX, neem dan contact op met uw lokale VELUX verkoopmaatschappij.

Voor VELUX ACTIVE gelden de volgende specificaties:

Apparaat beveiliging

Alle communicatie tussen de VELUX ACTIVE-apparaten (gateway, binnenklimaatsensor, vertrekschakelaar, VELUX INTEGRA® producten) in uw huis zijn versleuteld. Voor een optimale veiligheid zorgt u ervoor dat u uw apparaten altijd bijwerkt met de nieuwste app-software, zoals beschreven in paragraaf 10. 

Software

Alle door VELUX gecontroleerde gegevenscommunicatie tussen de bediening via de VELUX ACTIVE app en de bijbehorende eindsystemen zijn versleuteld. 

Persoonlijke gegevens

VELUX voldoet aan de nationale en internationale wetten en regels voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Raadpleeg voor meer informatie over hoe we persoonlijke gegevens veilig houden, het VELUX ACTIVE privacy beleid

16. Verklaring van overeenkomstigheid 

Hiermee verklaren wij dat de VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing  KIX 300 300 (gateway 3LG E01/NXG01E binnenklimaatsensor KLA 300/3LA E06/NXS01 en vertrekschakelaar KLN 300/3LN E01/NXD01E) is in overeenstemming met de richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU en de RoHS richtlijn 2011/65/EC en in overeenstemming met de geharmoniseerde normen is vervaardigd EN 60950(2006)+A11(2009)+A1(2010)+A12(2012)+A2(2013), EN 55032(2015), EN 301489-3 v2.1.1, EN 300220-2 v3.1.1, EN 300220-1 v3.1.1, EN 300440-2 v1.4.1, EN 300440-1 v1.6.1, EN 300328 v2.1.10 en EN 50581(2012).

FCC-verklaring

VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing is getest en is geschikt bevonden om te voldoen aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC regels. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing genereert, en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en, indien het niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.

Als VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing schadelijke interferentie met radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen de interferentie te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

 • Verplaats de ontvangende antenne of stel deze in een andere richting op.
 • Vergroot de afstand tussen de binnenklimaatbeheersing en de ontvanger.
 • Sluit de binnenklimaatbeheersing aan op een stopcontact van een ander stroomcircuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

FCC verklaring over blootstelling aan straling 

De VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan radiostraling voor een niet gecontroleerde omgeving. Deze zender moet met een minimale afstand van 20 centimeter tussen de radiator en uw lichaam worden geïnstalleerd en gebruikt en mag niet in combinatie met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt. VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing voldoet aan Deel 15 van de FCC regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 2. VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Canadese conformiteitsverklaring 

VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing voldoet aan de licentievoorwaarden van de RSS-norm(en) van de Canadese Industrie.

Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit Klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing en zijn antenne(s) mogen niet op dezelfde locatie worden geplaatst of in combinatie met andere antennes of zenders worden gebruikt.

UL 2043 Naleving

Het toegangspunt is voldoende brandwerend en heeft kenmerken die geringe rookontwikkeling garanderen.

VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing is geschikt voor gebruik in de lucht van de omgeving van een gebouw, zoals boven verlaagde plafonds. Het toegangspunt voldoet aan de sectie 300-22(c) van de NEC en met secties 2-128, 12-010(3), en 12-100 van de Canadese elektrische code, Deel 1, C22.1.

17. Contact

VELUX Nederland B.V.
Molensteyn 2
3454 PT  DE MEERN
Tel. 0031 (30) 6629610