De Healthy Homes Barometer|
Europees onderzoek naar de
gezondheid in gebouwen

Healthy Buildings Barometer

The Healthy Buildings Barometer is een jaarlijks, op onderzoek gebaseerd rapport dat de vinger aan de pols houdt van het Europese gebouwenbestand. Sinds 2015 benadrukken de rapporten het belang van het verbeteren van gebouwen om gezondheids- en klimaatproblemen bij de bevolking aan te pakken.

Individuen, de samenleving en de planeet kunnen allemaal profiteren van betere gebouwen. Sustainable Development Goal (SDG) 11 van de VN richt zich op duurzame steden en gemeenschappen, en de HealthyBuildings Barometers laten zien hoe dergelijke gebouwen kunnen helpen om dit doel te bereiken.

De meerderheid van de wereldbevolking woont in gebouwen in steden en buitenwijken, en Europa is daarop geen uitzondering. De gebouwen in Europa zijn gemiddeld oud, inefficiënt en niet bijzonder gezond. De Healthy Homes Barometers onderzoeken verschillende soorten gebouwen en hun tekortkomingen in verschillende omgevingen om vast te stellen hoe renovatie-inspanningen het beste kunnen worden gericht en de bouwwetgeving kan worden verbeterd. Het uiteindelijke doel is om het renovatietempo te verhogen en de vruchten te plukken van een gezond, efficiënt gebouwenbestand. Het resultaat is een beter binnenklimaat dat de gezondheid van de personen die eraan worden blootgesteld beschermt, plus een verbeterde energie-efficiëntie en daardoor een minimale impact op het klimaat.

Sinds onze eerste HealthyHomes Barometer in 2015 is het onze ambitie om samen met geaccrediteerde onderzoekspartners de toestand van de Europese woningvoorraad te onderzoeken.

Healthy Buildings Barometer 2024

Voor de editie van dit jaar hebben we samengewerkt met het Buildings Performance Institute Europe (BPIE), een toonaangevend onafhankelijk expertisecentrum op het gebied van de energieprestaties van gebouwen, dat een nieuwe benadering heeft gekozen in hun onderzoek en analyse.

De editie van dit jaar is uitgebreid met vier belangrijke gebouwtypes - woningen, werkplekken, scholen en ziekenhuizen - en is omgedoopt tot "Healthy Buildings Barometer". De barometer toont aan hoe Europese gebouwen beter ten goede kunnen komen voor mensen, de samenleving en de planeet door de aanzienlijke voordelen te identificeren die kunnen worden behaald door de huidige tekortkomingen van Europese gebouwen aan te pakken. De Healthy Buildings Barometer 2024 presenteert een nieuw kader met vijf dimensies die een gezond gebouw definiëren en actoren in de bouwsector begeleiden bij het waarborgen van gezonde, duurzamere en veerkrachtigere gebouwen in de toekomst. Bovendien identificeert het rapport ook tien beleidslacunes binnen de huidige wetgeving en presenteert het aanbevelingen die de weg wijzen naar het bereiken van de de-carbonisatie doelstelling van de Paris Climate Agreement 2050.

Nu Europa aan de vooravond staat van een renovatiegolf die de klimaatcrisis zal aanpakken door ons gebouwenbestand koolstofvrij te maken, hebben beleidsmakers de kans om te investeren in uitgebreide renovaties. Met de juiste focus kunnen duurzame, veerkrachtige en energie-efficiënte gebouwen de gezondheid en het welzijn van burgers in heel Europa verbeteren. De hoop is dat de nieuwe HealthyBuildings Barometer 2024 een nuttig instrument zal worden om gezondere, duurzamere en veerkrachtigere gebouwen te creëren - niet alleen door de omvang van het probleem en het potentieel om het aan te pakken te identificeren - maar ook door een weg vooruit te bieden.

Meer informatie over Healty buildings, policy actions kunnen worden gevonden via highlights inclusief de Nederlandse casestudy van BouwNovum die in de HealthyBuildings Barometer is opgenomen.


De edities van de Healthy Buildings Barometer

Waarom is een gezond binnenklimaat belangrijk?