Comfort en welzijn stimuleren renovatie

Er zijn 110 miljoen vrijstaande en halfvrijstaande eengezinswoningen in heel Europa - 84% van deze woningen zijn eigendom van particuliere huiseigenaren. En veel van deze woningen moeten dringend gerenoveerd worden in verband met achterstallig onderhoud.

Bijna 60% van alle Europeanen woont in een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning,met gemiddeld twee volwassenen per eengezinswoning4. Drie op de vier van deze huizen zijn echter niet energieefficiënt5. Huizen en gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van de energieconsumptie en 36% van de CO2-uitstoot in Europa. Er is dus een duidelijke behoefte aan meer energie-efficiënte huizen in Europa6. Om die reden zijn particuliere huiseigenaren de sleutel tot het realiseren van een energie-efficiëntere gebouwenvoorraad.


Particulieren motiveren om te renoveren

Of een huis gerenoveerd kan worden met energie-efficiëntie en gezondheid als uitgangspunt, hangt af van de middelen die de huiseigenaar tot zijn beschikking heeft. Onderzoek door Copenhagen Economics toont aan dat het gemiddelde Europese huishouden € 139.000,- aan beschikbaar kapitaal bezit. Rekening houdend met de nationale verdeling van welvaart, betekent dit dat 70% van de Europese huishoudens zich een stapsgewijze renovatie kan veroorloven. Beschikbaar kapitaal wordt in deze analyse gedefinieerd als financiële activa zoals spaargeld, aandelen etc., en niet-financiële activa wordt gedefinieerd als beschikbaar vastgoed/overwaarde.


4 “De relatie tussen de kwaliteit van de woning, de sociaaleconomische status en de gezondheid in de EU28 en haar lidstaten ', Ecofys 2016.

5 COM (2016) 860 final Annex

6 European Commission, Buildings (2017), available here: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings

Download
HHB 2017
voor NL

Comfort en welzijn
stimuleren renovatie

Download
het totale
rapport

Het onderzoek is uitgevoerd door...

Het landschap van Europese woningen


van de Europeanen wonen in vrijstaande of half vrijstaande eensgezinswoningen


van de eensgezinswoningen zijn eigendom


de totale Europese CO2 emissie is afkomstig uit woningen en gebouwen


het aantal eensgezinswoningen in Europa

Geld voor renovatie

Het totale beschikbare kapitaal in huishoudens in heel Europa bedraagt meer dan 30 biljoen euro. Dit cijfer houdt rekening met zowel financieel kapitaal als besparingen en aandelen, evenals niet-financieel kapitaal, zoals vastgoed / eigen vermogen. Onderstaande figuur toont beschikbaar financieel en niet-financieel kapitaal per land, evenals het aandeel huishoudens in elk land dat een verhoogde renovatie zou kunnen veroorloven. Er zijn aanzienlijke verschillen in het niveau van beschikbare kapitaal over de hele landen, maar over het algemeen zouden meer dan de helft van de Europese huishoudens een opgeleverde renovatie kunnen veroorloven. Renovaties leveren niet alleen langetermijnbesparingen door verbeterde energie-efficiëntie, maar bieden ook verbeterde levensomstandigheden, maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstige waarde van een woning.

Totaal privaat beheerd kapitaal beschikbaar voor renovatie in de EU

Neem contact met ons op: