Comfort en welzijn
stimuleren renovatie

Het verhogen van energie-efficiëntie is niet de enige reden om een huis te renoveren: bijna drie op de vier Europeanen zou renoveren als dit het comfort en welzijn voor het gezin zou vergroten.

De meeste particuliere huiseigenaren zouden bereid zijn om te renoveren als dat hun huis energie-efficiënter zou maken7. Maar energie-efficiëntie is niet de enige drijfveer voor Europeanen om te renoveren. Bijna drie op de vier zou renoveren als dit meer comfort en welzijn zou opleveren voor hun gezin.


Uit de Healthy Homes Barometer van vorig jaar (2016) weten we dat de meeste Europeanen energie-efficiënte en comfort/welzijn even belangrijk vinden, wanneer hen wordt gevraagd naar redenen om te renoveren. De huidige renovatiegraad is laag: elk jaar wordt slechts 1-2% van de gebouwenvoorraad gerenoveerd8. Dit toont aan dat er meer prikkels nodig zijn die privé-investeringen stimuleren. Om deze reden is het goed om, naast energie-efficiëntie, ook de voordelen voor gezondheid en welzijn en de uiteindelijke kostenbesparing te noemen in renovatiebeleid en informatie voor de eindgebruiker. Dit zal bijdragen aan een hogere renovatiegraad.


Het renoveren met als doel een gezond gebouw leidt tot een lager aantal Europeanen met longaandoeningen en minder kosten voor de samenleving. Als elk jaar slechts 2% van de Europese huizen op een goede manier wordt gerenoveerd, is het aantal vochtige huizen in 2050 gehalveerd. Op dezelfde manier zal het aantal Europeanen met longaandoeningen, veroorzaakt door het wonen in vochtige gebouwen, afnemen met 25% in 20509.

7 Healthy Homes Barometer (2016)
8 European Commission (2016)
9 Fraunhofer IBP (2016)

Download
HHB 2017
voor NL

Comfort en welzijn
stimuleren renovatie

Download
het totale
rapport

Het onderzoek is uitgevoerd door...

Neem contact met ons op: