Ongezonde gebouwen en de kosten voor de maatschappij

Ongezonde gebouwen treffen de gezondheid van de Europese bevolking en daarmee ook hun portemonnee. De kosten voor het behandelen van astma en andere aandoeningen aan de luchtwegen die ontstaan door een ongezond binnenklimaat in gebouwen kan oplopen tot wel € 82 miljard per jaar in de landen binnen de Europese Unie.

Door de verschuiving van arbeid op het land en in de natuur naar werken op kantoor spenderen veel Europeanen meer tijd in gebouwen dan 100 jaar geleden. Feit is dat we bijna 90% van onze tijd in een gebouw besteden, waarvan twee derde in onze woningen1. Dit zorgt ervoor dat het klimaat in de gebouwen waarin we verblijven een grote invloed heeft op onze gezondheid.

Ons hele ademhalingssysteem wordt kwetsbaar als we lucht inademen die van slechte kwaliteit is. Sterker nog: we kunnen er diverse ziekten aan onze luchtwegen aan overhouden, om nog maar te zwijgen over aandoeningen aan onze huid, spieren en andere onderdelen van ons lichaam. Feit: mensen die in een vochtige en schimmelige omgeving wonen lopen 40% meer kans op astma. En vandaag de dag zijn er 2.2 miljoen Europeanen die dagelijks leiden onder deze aandoening aan de luchtwegen. En astma is niet de enige bedreiging voor onze gezondheid. Ook allergieën, lichamelijke beperkingen en vroegtijdig overlijden liggen op de loer.

De impact op onze financiën

De economische impact van de aandoeningen die kunnen ontstaan als gevolg van een slecht binnenklimaat is significant te noemen: zo'n € 82 miljoen per jaar! De helft van dat bedrag gaat op aan directe kosten zoals medicijnen en zorg voor de patiënt. De andere helft kan worden toegerekend aan het verlies van onder andere arbeidsproductiviteit. Dit zou aanleiding moeten zijn bij werkgevers, werknemers, politiek en gezondheidsorganisaties om het creëren van een gezond binnenklimaat met stip op nummer 1 te zetten. Een gezond binnenklimaat kan de productiviteit van bijvoorbeeld werknemers verhogen met wel 10%2.

1 World Health Organization Europe (2013)
2 David P. Wyon en Pawel Wargocki, ASHRAE Journal, Maart 2013, pp. 46-50

Download
HHB 2017
voor NL

Comfort en welzijn
stimuleren renovatie

Download
het totale
rapport

Het onderzoek is uitgevoerd door...


Indirecte jaarlijkse kosten van astma en chronische longaandoeningen, zoals het verlies aan arbeidsproductiviteit in miljoenen euro's


Directe jaarlijkse kosten voor het behandelen van astma en overige longaandoeningen, zoals bijvoorbeeld medicatie en zorg in miljoenen euro's


De totale jaarlijkse kosten in miljoenen euro's in Europa als gevolg van een slecht binnenklimaat.


Europeanen maken 40% meer kans om een luchtwegaandoening zoals astma te ontwikkelen wanneer ze in een schimmelig en vochtig huis wonen

Neem contact met ons op: