Subidie voor een comfortabelere woning

Om energiebesparende maatregelen te stimuleren is de Investeringssubsidie Duurzame Energie en energiebesparing (ISDE) beschikbaar. De ISDE subsidie voorziet in 5 typen isolerende maatregelen. Woningeigenaren kunnen deze subsidie aanvragen zodra isolatiemaatregelen worden uitgevoerd in de woning. Zo krijg je een comfortabelere woning, draag je bij aan een beter milieu en valt er een lagere energierekening op de mat. Een win-winsituatie dus!

Om te checken of je als woningeigenaar in aanmerking komt voor de subsidieregeling, kun je een aantal vragen beantwoorden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daar kun je ook een schatting van de hoogte van de betreffende subsidie vinden en de subsidie(s) uiteindelijk aanvragen. Om subsidie te krijgen voor het vervangen van glas dient in totaal minimaal 8m2 glas, isolerende panelen en/of isolerende deuren vervangen te worden met een maximum van 45m2.

Meer tijd voor een subsidieaanvraag

Vanaf 2023 heb je als woningeigenaar maar liefst 24 maanden de tijd om jouw subsidieaanvraag te doen nadat de maatregel is uitgevoerd. Deze termijn geldt alleen voor maatregelen die vanaf 1 januari 2022 zijn genomen.


Twee isolatiemaatregelen

Het is belangrijk dat een huiseigenaar minimaal twee isolatiemaatregelen treft om in aanmerking te komen voor de subsidie. Hierbij kun je denken aan muur, vloer, bodem, glas- of dakisolatie. Wie wil weten welke energiebesparende maatregelen het beste werken voor zijn woning, kan een maatwerk adviesrapport aanvragen. Hiervoor kun je ook een subsidie ontvangen. Om te checken of je als huiseigenaar in aanmerking komt voor de subsidieregeling, kun je een aantal vragen beantwoorden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daar kun je ook een schatting van de hoogte van de betreffende subsidie vinden en de subsidie(s) uiteindelijk aanvragen. Om subsidie te krijgen voor het vervangen van glas dient naast een andere isolerende maatregel in totaal minimaal 10m2 glas vervangen te worden met een maximum van 45m2.

Betere isolatie met nieuwe generatie VELUX dakramen

Glasisolatie met hulp van VELUX

VELUX producten kunnen een steentje bijdragen aan de subsidieverlening voor glasisolatie. De regeling is van toepassing bij toepassing van nieuw te plaatsen glas in bestaande dakramen of bij vervanging van de oude dakramen, mits er wordt voldaan aan de overige voorwaarden (zie voorwaarden triple en HR++ glas).

Subsidie wordt verleent als van een bestaand dakraam het dubbel glaselement wordt vervangen voor een nieuw dubbel HR++ glas element maar ook als het gehele raam wordt vervangen. Om in aanmerking te komen voor het subsidie bedrag dat van toepassing is voor een 3-laagsglaselement is het noodzakelijk om het gehele raam te vervangen voor het VELUX raamtype GGL 2062.

Alleen met deze vormen van hoog rendement glas komt iemand namelijk in aanmerking voor subsidie. Het is belangrijk om rekening te houden met de U-waarde van het glas en de kozijnen. De U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) drukt de hoeveelheid warmte uit die per m2 door een ruit gelaten wordt. Met de VELUX dakramen en lichtkoepels ben je verzekerd van de juiste prestaties die gesteld worden aan het glas.

VELUX producten zijn opgenomen in de Maatregelenlijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en hebben een meldcode meegekregen. Deze meldcode uit de maatregelenlijst kan worden ingevuld tijdens de subsidieaanvraag en hiermee ben je verzekerd dat de gevraagde isolatiewaarden correct zijn opgenomen.

In het productinformatie overzicht vindt je de isolatie waarden en de totale glasoppervlakten in m².

Deze informatie kan ook goed worden gebruikt om de juiste glas- en raamkeuze te maken. Vanaf 1 januari 2023 geldt voor de berekening van het glasoppervlakte de zogenoemde binnenwerkse maat. Dit betekent dat de totale oppervlakte van de binnenzijde van het kozijn en glas bij elkaar wordt opgeteld. Het complete VELUX kozijn telt vanaf 2023 dus mee voor het subsidiebedrag per m2. Lees hier meer over de berekening. Voor dakramen kunnen de maten worden gebruikt uit het hieronder geplaatste overzicht;

  1. Als de aanvraag van toepassing is voor ramen die voor 2023 zijn geplaatst dan kan de netto glas oppervlakte uit de tabel worden overgenomen, bijvoorbeeld 0,22 bij GGL CK02.
  2. Als de aanvraag van toepassing is voor ramen die vanaf 2023 zijn geplaatst dan kan het totale raam oppervlakte worden berekend, bijvoorbeeld 0,55*0,78m = 0,43m2 bij GGL CK02

Lijst met meldcodes

Let op!
De sterretjes die hieronder staan omschreven bij ‘Model/type’ vervangt u met de codering die u afleest op het productplaatje van uw VELUX product. Bijvoorbeeld: GGL MK06 2070.
 Meldcode Model/type  Ug waarde (W/㎡K)   Indicatief subsidiebedrag / ㎡
 KA18665  CFP ***0073Q (-argon- [4/13/3/13/6,8])  1,1  €35,-
 KA18664  CVP *** 0673Q (-argon-[4/14,5/7,5])  1,1   €35,-
 KA18645  GGL **66 (IPL *** **66 -argon- [4/13/3/13/6,8])  0,6   €35,-
 KA18649  GGL **68 (IPL *** **69 -argon- [4/12/3/12/6,8])  0,7   €35,-
 KA18653  GGL **69 (IPL *** **69 -argon- [4/12/3/12/6,8])  0,7   €35,-
 KA18641  GGL **70 (IPL *** **70 -argon- [4/16/6,8])  0,7   €35,-
 KA18658  GGU **62 (IPL *** **62 -krypton- [8/11/3/11/6,8])  0,5   €35,-
 KA18646  GGU **66 (IPL *** **66 -argon- [4/13/3/13/6,8])  0,6   €35,-
 KA18650  GGU **68 (IPL *** **69 -argon- [4/12/3/12/6,8])  0,7   €35,-
 KA18654  GGU **69 (IPL *** **69 -argon- [4/12/3/12/6,8])  0,7   €35,-
 KA18642  GGU **70 (IPL *** **70 -argon- [4/16/6,8])  0,7   €35,-
 KA18647  GPL **66 (IPL *** **66 -argon- [4/13/3/13/6,8])  0,6   €35,-
 KA18651  GPL **68 (IPL *** **69 -argon- [4/12/3/12/6,8])  0,7   €35,-
 KA18655  GPL **69 (IPL *** **69 -argon- [4/12/3/12/6,8])  0,7   €35,-
 KA18643  GPL **70 (IPL *** **70 -argon- [4/16/6,8])  0,7   €35,-
 KA18659  GPL*** *062 (IPL *** **62 -krypton- [8/11/3/11/6,8])  0,5   €35,-
 KA18660  GPU *** **62 (IPL *** **62 -krypton- [8/11/3/11/6,8])  0,5   €35,-
 KA18648  GPU **66 (IPL *** **66 -argon- [4/13/3/13/6,8])  0,6   €35,-
 KA18652  GPU **68 (IPL *** **69 -argon- [4/12/3/12/6,8])  0,7   €35,-
 KA18656  GPU **69 (IPL *** **69 -argon- [4/12/3/12/6,8])  0,7   €35,-
 KA18644  GPU **70 (IPL *** **70 -argon- [4/16/6,8])  0,7   €35,-
 KA18661  IPL *** **70 -argon- [4/16/6,8]  1   €35,-
       

Maatoverzicht met glasoppervlakte

Glasoppervlakte matenoverzicht

De aanvullende onderbouwing van de U-waarde kan hier worden gedownload, dit is een Declaration of Performance (DoP) CE verklaring, hierin worden alle prestaties van het raam of het afzonderlijke glas element (code IPL) gedeclareerd.

Kijk voor meer informatie op: ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst